Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
532429
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 193


Autorzy: Jarosław Jajczyk, Marcin Felinczak


Tytuł: Mikroprocesorowy analizator widma harmonicznych w sieciach niskiego napięcia


Streszczenie: W pracy zaproponowano wykorzystanie mikrokontrolerów ośmiobitowych do analizy zawartości harmonicznych w sieciach niskiego napięcia. Artykuł zawiera opis przyczyn i konsekwencji występowania harmonicznych oraz metod ich analizy. Przedstawiono projekt analizatora harmonicznych opartego o ośmiobitowy mikrokontroler. Zestawiono wyniki pomiarów widma wykonanych zaprojektowanym analizatorem z wynikami uzyskanymi z pomiarów za pomocą certyfikowanego analizatora. Wskazano możliwość implementacji tego typu rozwiązania w urządzeniach wrażliwych na harmoniczne.


Słowa kluczowe: harmoniczne, analizator harmonicznych, transformacja Fouriera


[PDF]