Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531412
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 217


Autorzy: Seweryn Mazurkiewicz, Janusz Walczak


Tytuł: Analiza właściwości filtru parametrycznego I rzędu


Streszczenie: W artykule rozpatrzono problem transmisji sygnałów stochastycznych w deterministycznych układach parametrycznych LTV I rzędu. Wyprowadzono równania modelu filtru w postaci transmisyjnej i wyznaczono momenty procesów (wartości przeciętne, funkcje korelacji własnej i wzajemnej) na wejściu i wyjściu filtru. Wyniki zilustrowano przykładami transmisji sygnałów stochastycznych przez filtry o nieokresowo zmiennych parametrach.


Słowa kluczowe: dynamiczne układy stochastyczne, filtr LTV w warunkach losowych, równania momentów


[PDF]