Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531442
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 78/2014 Str: 225


Autorzy: Rafał Stępień


Tytuł: Wykorzystanie pakietu testów statystycznych NIST STS 2.1.1 do testowania sekwencji generatorów DLFSR


Streszczenie: W artykule opisano wyniki testów statystycznych sekwencji wyjściowych generatora pseudolosowego zrealizowanego na rejestrze przesuwnym i dynamicznym liniowym sprzężeniu zwrotnym (ang. Dynamic Linear Feedback Shift Register - DLFSR). Do analizy sekwencji wykorzystano pakiet testów statystycznych NIST STS 2.1.1. Ten pakiet testów statystycznych posłużył do przebadania dwóch sekwencji wyjściowych dwóch różnych generatorów DLFSR. Uzyskane wyniki przedstawiono w formie wykresu oraz omówiono.


Słowa kluczowe: sygnały pseudolosowe, generatory DLFSR, testy statystyczne, STS-2.1.1


[PDF]