Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531434
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 9


Autorzy: Krystian Szymczak, Anna Cysewska-Sobusiak


Tytuł: Zastosowanie ultradźwięków w inżynierii biomedycznej


Streszczenie: W artykule omówiono wybrane zagadnienia dotyczące wykorzystania fal ultradźwiękowych w inżynierii biomedycznej. W wielu przypadkach ultrasonografia jest jedyną możliwą do zastosowania metodą obrazowania, a nowoczesne ultrasonografy są złożonymi urządzeniami sterowanymi komputerowo. W pierwszej części pracy opisano wybrane zastosowania ultrasonografii w położnictwie. Wykorzystanie efektu przesunięcia dopplerowskiego umożliwia wykrycie ruchu narządu odbijającego wiązkę ultradźwięków i może zostać użyte do nieinwazyjnego wykrywania uderzeń serca płodu. Przedstawiono różne rodzaje prezentacji pozyskiwanych danych. W drugiej części pracy skupiono się na dezintegracji kamieni nerkowych za pomocą ultradźwiękowych fal uderzeniowych. Omówiono problematykę jednoczesnego generowania i ogniskowania fal ultradźwiękowych oraz precyzyjnej lokalizacji kamieni nerkowych. Poruszono również kwestię bezpiecznego stosowania ultradźwięków na potrzeby diagnostyki medycznej, skupiając się na środkach ochrony


Słowa kluczowe: inżynieria biomedyczna, ultradźwięki, ultrasonografia, litotrypsja


[PDF]