Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531464
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 47


Autorzy: Grażyna Jastrzębska, Artur Bugała


Tytuł: Bilans ekonomiczny pracy układów nadążnych w fotowoltaice dla lokalnych warunków miejskich


Streszczenie: W pracy przeprowadzono rozważania, dotyczące aspektów ekonomicznych stosowania układów nadążnych dwuosiowych w fotowoltaice, celem zwiększenia wartości produkowanej energii elektrycznej, w stosunku do analogicznych konstrukcji stacjonarnych. Na podstawie kosztów jednostkowych układów przeprowadzono symulację wartości energii do mocy maksymalnej 1 kWp. Uwzględniono przy tym zużycie energii przez elementy wykonawcze jednostki nadążnej w rozpatrywanym okresie, koszty serwisu oraz zwiększone nakłady początkowe, wynikające z wykonania układu nadążnego. Oszacowano okres zwrotu inwestycji w obu przypadkach dla dwóch wariantów rozliczenia wyprodukowanej energii.


Słowa kluczowe: układ nadążny, układ stacjonarny, ekonomia, konwersja fotowoltaiczna


[PDF]