Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531410
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 63


Autorzy: Artur Bugała, Grażyna Jastrzębska


Tytuł: Bilans energetyczny układów nadążnych w fotowoltaice dla lokalnych warunków miejskich – część II


Streszczenie: W pracy przeprowadzono rozważania, dotyczące produkcji energii elektrycznej z konwersji fotowoltaicznej w przypadku stacjonarnego i nadążnego umiejscowienia modułów tej samej mocy i technologii produkcji. Na podstawie wyników pomiarów dokonano oszacowania rocznej produkcji energii elektrycznej dla obu konfiguracji. Z wykorzystaniem pomiarów własnych pochodzących z dobowego monitoringu pracy systemu fotowoltaicznego porównano dokładność wyników analitycznych z wartościami rzeczywiście zmierzonymi. Przedstawiono zależność opisującą spodziewaną wielkość produkcji energii elektrycznej w układzie nadążnym dwuosiowym, na podstawie nasłonecznienia na płaszczyźnie horyzontalnej i zmiennopozycyjnej.


Słowa kluczowe: zysk energii, układ nadążny, konwersja fotowoltaiczna, nasłonecznienie


[PDF]