Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531455
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 87


Autorzy: Marta Kolasa, Rafał Długosz


Tytuł: Koncepcja zastosowania sztucznych sieci neuronowych do lokalizacji elementów powodujących pogorszenie jakości energii elektrycznej


Streszczenie: W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do rozwiązywania problemu lokalizacji źródeł zakłóceń powodujących pogorszenie jakości energii elektrycznej. W dziedzinie tej coraz częściej sięga się po rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, choć zazwyczaj stosowane algorytmy uczenia sieci neuronowych implementowane są jako programy komputerowe. Biorąc pod uwagę ogromną ilość danych, które muszą zostać przetworzone, rozwiązania takie nie są optymalne. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie równoległego przetwarzania danych, możliwego do uzyskania w sieciach neuronowych realizowanych jako specjalizowane układy scalone. Jest to celem naszych badań. W artykule przedstawiono jeden z etapów realizacji tego zadania – model sieci elektroenergetycznej, którego celem jest dostarczenie danych uczących dla projektowanej na poziomie tranzystorów sieci neuronowej. W realizowanej sieci neuronowej wykorzystano nowatorski algorytm oparty na filtracji błęd


Słowa kluczowe: : jakość energii elektrycznej, sztuczne sieci neuronowe, nowe algorytmy uczenia


[PDF]