Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531400
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 105


Autorzy: Justyna Michalak


Tytuł: Ryzyko w projektach inwestycyjnych energetyki odnawialnej


Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące ryzyka podejmowania projektów inwestycyjnych w energetyce odnawialnej. Analiza ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych stanowi niezwykle ważny element przy ocenie ich efektywności i umożliwia podejmowanie właściwych, efektywnych decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w odnawialne źródła energii charakteryzuje się pewnymi specyficznymi cechami, które odróżniają je od projektów inwestycyjnych dotyczących innych źródeł energii. Scharakteryzowano różne grupy ryzyka, takie jak ryzyko polityczne i prawne, ryzyko ekonomiczne, ryzyko społeczne oraz ryzyko techniczne. Przedstawiono różne metody analizy ryzyka w zależności od przyjętego kryterium.


Słowa kluczowe: ryzyko w projektach inwestycyjnych, odnawialne źródła energii, ryzyko polityczne i prawne, ryzyko sp


[PDF]