Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531475
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 131


Autorzy: Tomasz Jarmuda, Ryszard Nawrowski, Andrzej Tomczewski


Tytuł: Koncepcja optymalizacji struktury hybrydowej elektrowni solarno-wiatrowej


Streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję optymalizacji struktury hybrydowej elektrowni solarno-wiatrowej z zastosowaniem metody algorytmu genetycznego. Przedstawione zagadnienia, związane są z wytwarzaniem energii elektrycznej z zastosowaniem współpracujących turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych. W pracy scharakteryzowano metodę populacyjną algorytmu genetycznego oraz zaproponowano koncepcję optymalizacji struktury hybrydowej elektrowni solarno-wiatrowej (rozdział mocy) wraz ze zmiennymi decyzyjnymi, ograniczeniami oraz opracowaną postacią funkcji celu.


Słowa kluczowe: optymalizacja, elektrownia hybrydowa, algorytm genetyczny


[PDF]