Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531435
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 149


Autorzy: Grzegorz Trzmiel, Damian Głuchy, Dariusz Kurz


Tytuł: Aspekty projektowania i eksploatacji systemów przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych


Streszczenie: W pracy przedstawiono przegląd najważniejszych, zdaniem autorów, reguł stosowanych w procesie projektowania systemów przeciwpożarowych. W rozważaniach wzięto pod uwagę obowiązujące normy, przepisy i najnowsze rozwiązania układowe. Zaproponowano kanon zaleceń i wytycznych dla projektantów i konstruktorów. Zwrócono również uwagę na potrzebę skonstruowania wskazówek dla instalatorów i konserwatorów funkcjonujących systemów.


Słowa kluczowe: system alarmu pożarowego (SAP), detektory pożarów, normy i akty prawne, zalecenia projektowe i ekspl


[PDF]