Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531425
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 189


Autorzy: Grzegorz Twardosz, Alicja Twardosz, Marek Paluszczak


Tytuł: Rozwój systemów pomiarowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych


Streszczenie: W pracy przedstawiono stan rozwoju systemów pomiarowych w inteligentnych sieciach energetycznych. Przedstawiono wpływ uwarunkowań formalno-prawnych na rozwój AMI. Przeprowadzono analizę porównawczą Polski z pozostałymi krajami należącymi do Unii Europejskiej. Wskazano na możliwość wykorzystania linii niskiego i średniego napięcia do transmisji danych.


Słowa kluczowe: inteligentna sieć energetyczna, systemy pomiarowe, transmisja danych, media transmisyjne


[PDF]