Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531395
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 215


Autorzy: Małgorzata Zalesińska


Tytuł: Analiza warunków wykonywania badań wydolności wzrokowej kierowców z zastosowaniem symulatora jazdy


Streszczenie: Na poziom wydolności wzrokowej mają wpływ warunki oświetleniowe panujące na drodze i w jej otoczeniu, własności geometryczne i fotometryczne przeszkód, jak i warunki obserwacji. Do badania wydolności wzrokowej kierowców zbudowano w laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki Poznańskiej symulator jazdy samochodem. W trakcie badań prowadzonych w ramach grantu MNiSW nr N N510 666140 zauważono konieczność sformułowania zaleceń i wytycznych dotyczących przeprowadzania pomiarów wydolności wzrokowej kierowców z zastosowaniem symulatora jazdy samochodem. W artykule przedstawiono procedurę badawczą oraz wyniki badań. Przeprowadzono analizę uzyskanych wyników oraz ocenę możliwości zastosowania symulatora jazdy do badania wydolności wzrokowej kierowców.


Słowa kluczowe: wydolność wzrokowa kierowcy, symulator jazdy samochodem, oświetlenie drogowe, rozkład luminancji w p


[PDF]