Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531429
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 227


Autorzy: Piotr Kiedrowski


Tytuł: Zastosowanie protokołu hot potato w sterowaniu oświetleniem drogowym – analiza właściwości ruchowych w oparciu o teorię grafów


Streszczenie: W pracy przedstawiono metodę obliczania czasu komunikacji między oprawami latarni a węzłem akwizycji i dystrybucji danych w sieci telemetrycznej przeznaczonej do sterowania oświetleniem drogowym. Prezentowana metoda dotyczy wszystkich sieci komunikacyjnych, w których dla powiększenia zasięgu stosuje się technikę multi-hop. Oprawy źródła światła drogowego traktowane są jako węzły sieci telemetrycznej wykorzystujące do komunikacji wspólne medium. W pracy rozważono dwie technologie transmisji: bezprzewodową w paśmie ISM oraz przewodową PLC wykorzystującą do transmisji przewody przeznaczone do zasilania latarni. Zastosowanie protokołu routingowego hot-potato wynika ze specyficznej topologii sieci, jaką tworzy ciąg latarni drogowych, tzn. połączenia kaskadowego. W przypadku takiej topologii sieci, jak również uwzględniając liczbę węzłów obsługiwanych przez pojedynczy węzeł akwizycji i dystrybucji danych, protokół hot-potato jest ciągle wydajny przy zachowaniu swej głównej zalety, jaką są ma


Słowa kluczowe: Smart Lighting, Smart Grid, sterowanie indywidualne, oświetlenie drogowe, oświetlenie uliczne, PLC,


[PDF]