Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531417
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 79/2014 Str: 269


Autorzy: Marcin Wesołowski, Ryszard Niedbała, Jacek Hauser


Tytuł: Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej


Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy zagadnień wyznaczania dyfuzyjności cieplnej ciał stałych, przy wykorzystaniu technik termowizyjnych. Pomiary parametrów cieplnych charakteryzujących elementy termoizolacyjne są zazwyczaj długotrwałe, co ogranicza ich przydatność w zastosowaniach praktycznych. Pomiary takie nie mogą być wykonywane w warunkach produkcyjnych, do monitorowania jakości wszystkich produktów. W artykule zaprezentowano nową metodę eksperymentalno-obliczeniowego wyznaczania dyfuzyjności cieplnej. Metoda charakteryzuje się krótkim czasem pomiaru, wysoką dokładnością oraz niewielką wrażliwością na warunki zewnętrzne. Dzięki temu istnieje możliwość jej łatwej implementacji w aplikacjach o charakterze przemysłowym. W pracy przedstawiono koncepcję metody pomiarowej oraz modelu urządzenia badawczego, wykorzystującego zespół promienników podczerwieni i kamerę termowizyjną. Wykonane analizy oraz wstępne badania potwierdzają skuteczność i wysoką dokładność proponowanych rozwiązań.


Słowa kluczowe: pomiar dyfuzyjności cieplnej, kamera termowizyjna


[PDF]