Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531421
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 80/2014 Str: 27


Autorzy: Michał Krystkowiak, Adam Gulczyński


Tytuł: Budowa oraz algorytm sterowania przekształtnika energoelektrycznego zaimplementowanego w niekonwencjonalnym systemie mini elektrowni wodnej dedykowanej dla jednostek jachtowych


Streszczenie: W artykule zaprezentowano opracowany, niekonwencjonalny system zasilania jednostek jachtowych. Bazuje on m.in. na oferowanym na rynku tzw. silniku manewrowym, który zaadaptowano do pracy generatorowej. Dodatkowo zaimplementowano przekształtnik energoelektroniczny DC/DC dopasowujący parametry wytwarzanej energii elektrycznej przy zmieniających się warunkach pracy całego systemu. Przedstawiono opracowany algorytm sterowania MPPT (Maximum Power Point Tracking) umożliwiający maksymalizację sprawności całego systemu oraz wymieniono ważniejsze funkcje systemu zabezpieczeń.


Słowa kluczowe: przekształtnik DC/DC, silnik manewrowy, turbina, algorytm MPPT


[PDF]