Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
531451
   

Szczegóły artykułu:

Wydawnictwo: Academic Journals Poznan University of Technology

Numer: 80/2014 Str: 35


Autorzy: Maciej Fajfer


Tytuł: Symulacja stanów pracy układu elektrycznego z wykorzystaniem sumulatora opartego na procesorze sygnałowym


Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki symulacji stanów pracy przykładowego układu elektrycznego z wykorzystaniem symulatora, opartego na procesorze sygnałowym. Jest to rodzaj symulatora układu elektrycznego pracującego w czasie rzeczywistym. Analizowano stany ustalone oraz stany przejściowe. Symulacja dotyczyła załączenia odbiornika przy zerowych warunkach początkowych. Rozpatrywano również stan pracy układu podczas jednofazowego zwarcia przemijającego. Zaprezentowano oscylogramy napięć węzłowych układu oraz prądy występujące w stanie ustalonym i stanach przejściowych, jakie zostały zarejestrowane podczas pracy symulatora. Uzyskane wyniki eksperymentu porównano z wynikami uzyskanymi za pośrednictwem pakietu symulacyjnego Matlab. Zastosowano metodę symulacji, którą wykorzystuje się w implementacjach dyskretnych modeli matematycznych złożonych układów w symulatorach pracujących w czasie rzeczywistym. Podstawową zaletą symulatora jest możliwość jego współpracy z rzeczywistymi urządzeniami (np.


Słowa kluczowe: symulator pracujący w czasie rzeczywistym, procesor DSP, symulacja układów elektrycznych


[PDF]