Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523015
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2016
Numer:   86
Do pobrania:

Bartosz Olejnik, Krzysztof Łowczowski
KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZĄDZANIA MAJĄTKIEM SIECIOWYM W PRZEDSIĘBIORSTWACH ELEKTROENERGETYCZNYCH
Str. 11,
[PDF]

Jacek Rezmer, Paweł Kostyła, Adam Gubański, Jarosław M. Szymańda
LOGISTYKA IDENTYFIKACJI I LOKALIZACJI ZDARZEŃ AWARYJNYCH W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM
Str. 21,
[PDF]

Stanisław Płaczek
ZASTOSOWANIE METOD DEKOMPOZYCJI I KOORDYNACJI W ANALIZIE SYSTEMÓW ELEKTRYCZNYCH
Str. 33,
[PDF]

Jakub Sierchuła
ANALIZA ENERGETYCZNA UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO ELEKTROWNI JĄDROWEJ
Str. 45,
[PDF]

Sławomir Cieślik, Maciej Fajfer
BADANIE WYBRANYCH STANÓW PRACY SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ Z GENERACJĄ ROZPROSZONĄ Z ZASTOSOWANIEM SYMULATORA PRACUJĄCEGO W CZASIE RZECZYWISTYM
Str. 55,
[PDF]

Radosław Szczerbowski
WPŁYW ZMIAN WYBRANYCH PARAMETRÓW UKŁADU TECHNOLOGICZNEGO ELEKTROWNI NA WSKAŹNIKI EKSPLOATACYJNE
Str. 67,
[PDF]

Justyna Michalak
PORÓWNANIE DYSKONTOWYCH WSKAŹNIKÓW OCENY OPŁACALNOŚCI EKONOMICZNEJ INWESTYCJI NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE
Str. 79,
[PDF]

Sławomir Cieślik, Marcin Drechny
MODEL MATEMATYCZNY
Str. 87,
[PDF]

Volodymir Konoval, Roman Prytula
PARTICIPATION FACTOR IN MODAL ANALYSIS OF POWER SYSTEMS STABILITY
Str. 97,
[PDF]

Andrzej Jordan, Janusz Tykocki, Daniel Żelazny
BADANIE WRAŻLIWOŚCI UKŁADÓW WIELO-PARAMETRYCZNYCH
Str. 105,
[PDF]

Bogdan Staszak, Józef Lorenc
MODELOWANIE ZJAWISK WYWOŁUJĄCYCH ASYMETRIĘ NAPIĘĆ DOZIEMNYCH W SIECIACH SN
Str. 117,
[PDF]

Aneta Bugajska
OCENA I WERYFIKACJA METODY IMPEDANCYJNEJ IDENTYFIKACJI USZKODZEŃ POPRZECZNYCH W ELEKTROENERGETYCZNYM KABLU WSPÓŁOSIOWYM – CZEŚĆ 1
Str. 129,
[PDF]

Aneta Bugajska
OCENA I WERYFIKACJA METODY IMPEDANCYJNEJ IDENTYFIKACJI USZKODZEŃ POPRZECZNYCH W ELEKTROENERGETYCZNYM KABLU WSPÓŁOSIOWYM – CZĘŚĆ 2
Str. 141,
[PDF]

Aneta Bugajska
OCENA I WERYFIKACJA METODY IMPEDANCYJNEJ IDENTYFIKACJI USZKODZEŃ POPRZECZNYCH W ELEKTROENERGETYCZNYM KABLU WSPÓŁOSIOWYM – CZĘŚĆ 3
Str. 153,
[PDF]

Krzysztof Łowczowski, Bartosz Olejnik
TECHNICZNE METODY POPRAWY WSPÓŁCZYNNIKÓW SAIDI ORAZ SAIFI STOSOWANE W SIECI DYSTRYBUCYJNEJ
Str. 165,
[PDF]

Ryszard Frąckowiak
WARUNKI ZWARCIOWE W ROZDZIELNI SPOWODOWANE ZAKŁÓCENIAMI NA RÓŻNYCH ELEMENTACH SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Str. 177,
[PDF]

Krzysztof Makar
REJESTRACJA ZAKŁÓCEŃ W SIECI ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
Str. 189,
[PDF]

Andrzej Książkiewicz
NUMERICAL SIMULATION OF HEAT DISTRIBUTION IN LOW VOLTAGE ELECTRICAL CONTACTS
Str. 201,
[PDF]

Zbigniew Stein, Ryszard Nawrowski, Maria Zielińska
ANALIZA HARMONICZNYCH W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA ŚREDNIEJ MOCY
Str. 213,
[PDF]

Ryszard Nawrowski, Maria Zielińska, Zbigniew Stein
HARMONICZNE W PRĄDZIE ZASILAJĄCYM WYBRANE URZĄDZENIA MAŁEJ MOCY I ICH WPŁYW NA STRATY MOCY
Str. 221,
[PDF]

Wiesław Tarczyński, Ryszard Kopka
SZACOWANIE CZASU UŻYTKOWANIA SUPERKONDEN-SATORÓW NA PODSTAWIE PRZYSPIESZONYCH TESTÓW STARZENIOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MODELI STOCHASTYCZNYCH
Str. 229,
[PDF]

Rafał M. Wojciechowski, Milena Kurzawa
ANALIZA UKŁADU BEZPRZEWODOWEGO PRZESYŁU ENERGII Z SZEREGOWO–SZEREGOWYM OBWODEM REZONANSOWYM
Str. 241,
[PDF]

Leszek Kasprzyk, Damian Burzyński
MODELOWANIE ZACHOWANIA SIĘ AKUMULATORA KWASOWO-OŁOWIOWEGO PODCZAS JAZDY SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO
Str. 255,
[PDF]

Jarosław Jajczyk, Michał Filipiak
BADANIA RADAROWEGO SYSTEMU ACC W WARUNKACH DROGOWYCH
Str. 267,
[PDF]

Leszek Kasprzyk, Karol Bednarek, Emil Hłasko
MODELE FUNKCJONOWANIA ZASOBNIKÓW ENERGII STOSOWANYCH W UKŁADACH MOBILNYCH
Str. 277,
[PDF]

Karol Bednarek, Leszek Kasprzyk
ODKSZTAŁCENIA PRĄDÓW I NAPIĘĆ ORAZ PROBLEMATYKA MOCY BIERNEJ W SIECI ZASILAJĄCEJ OBIEKTU INFORMATYCZNEGO
Str. 291,
[PDF]

Bartosz Ceran, Jakub Długosz, Halina Kruczek
ANALIZA ENERGETYCZNA SYSTEMU OGNIW PALIWOWYCH Z JONOWYMIENNĄ MEMBRANĄ POLIMEROWĄ - PEMFC
Str. 301,
[PDF]

Piotr Frączak
PRĄD UPŁYWU I PRZESKOK ZABRUDZENIOWY NA POWIERZCHNI IZOLATORA Z KLOSZAMI W UJĘCIU TEORII PERKOLACJI
Str. 313,
[PDF]

Piotr Frączak
WERYFIKACJA WARTOŚCI NATĘŻENIA PRĄDU UPŁYWU NA POWIERZCHNI IZOLATORA PRĘTOWEGO OBLICZONEGO ZA POMOCĄ TEORII PERKOLACJI
Str. 323,
[PDF]

Przemysław Fatyga
ZMIANY ODPOWIEDZI DIELEKTRYCZNEJ PRESZPANU SYCONEGO OLEJEM MINERALNYM PO WYMIANIE CIECZY IZOLACYJNEJ NA ESTER SYNTETYCZNY
Str. 333,
[PDF]

Krzysztof Makar
SYSTEMY REJESTRACJI WYŁADOWAŃ ATMOSFRYCZNYCH
Str. 341,
[PDF]

Wojciech Mysiński
MODELE SZCZELINY MIĘDZYELEKTRODOWEJ DLA OBRÓBKI ELEKTROEROZYJNEJ
Str. 351,
[PDF]

Andrzej Książkiewicz, Jerzy Janiszewski
BADANIA MODELOWE RUCHU WIELKOPRĄDOWEGO ŁUKU ELEKTRYCZNEGO W PRÓŻNI
Str. 363,
[PDF]

Łukasz Nagi, Michał Kozioł
ANALIZA PROMIENIOWANIA JONIZUJĄCEGO GENEROWANEGO PRZEZ WNZ ZA POMOCĄ ŚRODOWISKA MATLAB
Str. 373,
[PDF]

Michał Kozioł, Łukasz Nagi
WYZNACZANIE ENERGII PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO EMITOWANEGO PRZEZ WYŁADOWANIA ELEKTRYCZNE
Str. 383,
[PDF]

Maciej Zdanowski, Tomasz Ozon
SYSTEM POMIAROWY DO BADANIA ELEKTRYZACJI STRUMIENIOWEJ CIECZY IZOLACYJNYCH
Str. 393,
[PDF]

Włodzimierz Bieliński, Dawid Opydo, Władysław Opydo
PRĘDKOŚCI MIKROCZĄSTEK W PRÓŻNIOWYCH I GAZOWYCH WYSOKONAPIĘCIOWYCH UKŁADACH IZOLACYJNYCH
Str. 405,
[PDF]

Wojciech Sikorski, Cyprian Szymczak
ANALIZA WYBRANYCH KONSTRUKCJI I PARAMETRÓW ANTEN UHF WYKORZYSTYWANYCH DO MONITORINGU WYŁADOWAŃ NIEZUPEŁNYCH W TRANSFORMATORACH ENERGETYCZNYCH
Str. 415,
[PDF]

Paweł Kowalski, Maciej Czyżak
INTERNET SYSTEM FOR SUPPLY AND TEMPERATURE CONTROL IN SERVER ROOMS
Str. 425,
[PDF]

Michał Filipiak
ZJAWISKA REZONANSU W UKŁADACH ZASILANIA BEZPRZEWODOWEGO
Str. 437,
[PDF]