Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523016
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2016
Numer:   88
Do pobrania:

Anna Cysewska-Sobusiak, Joanna Parzych, Dariusz Prokop
WYBRANE ZASTOSOWANIA TRANSILUMINACJI TKANEK W METROLOGII BIOMEDYCZNEJ
Str. 11,
[PDF]

Andrzej Odon, Anna Szlachta
MODEL TRANSMITANCYJNY DETEKTORA PIROELEKTRYCZNEGO DLA CELÓW BADAŃ SYMULACYJNYCH
Str. 23,
[PDF]

Mariusz Cichocki-Kaiser, Arkadiusz Hulewicz, Zbigniew Krawiecki
PRZETWARZANIE I ANALIZA SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO Z MIĘŚNI PRZY UŻYCIU KOMPUTEROWEGO STANOWISKA POMIAROWEGO
Str. 35,
[PDF]

Zbigniew Krawiecki, Arkadiusz Hulewicz, Mariusz Cichocki-Kaiser
KOMPUTEROWE STANOWISKO POMIAROWE DO REJESTRACJI SYGNAŁU ELEKTRYCZNEGO Z MIĘŚNI
Str. 47,
[PDF]

Arkadiusz Hulewicz, Zbigniew Krawiecki
PROGRAMY SYMULACYJNE ELEKTRONICZNYCH UKŁADÓW ANALOGOWYCH
Str. 57,
[PDF]

Dariusz Prokop
PRZETWORNIK PRĄD-NAPIĘCIE W KOMPUTEROWYM SYSTEMIE DO POMIARU SYGNAŁU FOTOPLETYZMOGRAFICZNEGO
Str. 67,
[PDF]

Krzysztof Tomczewski, Artur Śliwiński
BADANIA MOŻLIWOŚCI ROZPOZNAWANIA MOWY W AUTONOMICZNYCH SYSTEMACH STEROWANIA
Str. 79,
[PDF]

Mieczysław Dziubiński, Artur Drozd, Marek Adamiec, Ewa Siemionek
SIMULATION TESTS OF THE STARTING SYSTEM
Str. 89,
[PDF]

Jakub Pęksiński, Grzegorz Mikołajczak, Janusz Kowalski
ZASTOSOWANIE FILTRÓW WYGŁADZAJĄCYCH DO ESTYMACJI WSPÓŁCZYNNIKA SNR W SYGNAŁACH ZAKŁÓCONYCH SZUMEM O ROZKŁADZIE NORMALNYM
Str. 101,
[PDF]

Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski, Lech M. Grzesiak
SILICON CARBIDE BASED DC–DC CONVERTER – OPERATING ANALYSIS
Str. 109,
[PDF]

Marcin Sokół, Robert Smyk
DEDYKOWANY SYSTEM MONITORINGU WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH W CENTRUM DANYCH
Str. 121,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski
MOŻLIWOŚCI INFORMATYKI KWANTOWEJ DO POPRAWY DOKŁADNOŚCI MODELOWANIA. CZĘŚĆ 1 – KWANTOWY ALGORYTM EWOLUCYJNY
Str. 133,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski, Łukasz Wołynka
MOŻLIWOŚCI INFORMATYKI KWANTOWEJ DO POPRAWY DOKŁADNOŚCI MODELOWANIA. CZĘŚĆ 2 – KAE NA PRZYKŁADZIE RUCHU ROBOTA PR-02
Str. 143,
[PDF]

Paweł Strząbała, Mirosław Wciślik
ANALIZA SYMULACYJNA OBWODU PRĄDU PRZEMIENNEGO Z PROSTOWNIKIEM MOSTKOWYM
Str. 153,
[PDF]

Michał Krystkowiak, Mariusz Świderski
CYFROWY STEROWNIK ROZPROSZONY FUNKCJONUJĄCY W RAMACH INTERNET OF THINGS
Str. 165,
[PDF]

Daria Wotzka, Paweł Frącz
DETERMINATION OF HYDRODYNAMIC MODEL BASED ON TRACER TEST PERFORMED IN WWT PLANT IN KĘDZIERZYN KOŹLE, POLAND
Str. 175,
[PDF]

Paweł Frącz
NONLINEAR MODELLING OF ACTIVATED SLUDGE PROCESS
Str. 187,
[PDF]

Piotr Kardasz
INTELIGENTNY ALGORYTM KLASYFIKACJI NAGRAŃ ARCHIWALNYCH
Str. 199,
[PDF]

Szczepan Paszkiel
CONCEPT OF EXPERT SYSTEM INTERPRETING CORRECTNESS OF MEASUREMENT AND METHOD OF THE EEG SIGNAL ANALYSIS FOR NEEDS OF THE BRAIN-COMPUTER INTERFACE
Str. 209,
[PDF]

Jarosław Jajczyk, Mateusz Słomczyński
PROJEKT INTERFEJSU KIEROWCY BOLIDU WYŚCIGOWEGO KLASY FORMUŁA STUDENT
Str. 217,
[PDF]

Jarosław Jajczyk, Michał Filipiak
DIAGNOSTYKA RADAROWEGO SYSTEMU ACC
Str. 227,
[PDF]

Marcin Wesołowski, Jacek Hauser, Przemysław Skrzypczak
PARAMETRY CIEPLNE WPŁYWAJĄCE NA DOKŁADNOŚĆ MODELOWANIA PROCESU NAGRZEWANIA INDUKCYJNEGO
Str. 239,
[PDF]

Zbigniew Krawiecki, Arkadiusz Hulewicz
NARZĘDZIA STATYSTYCZNE W PROCESIE NORMALIZACJI WYNIKÓW POMIARÓW
Str. 251,
[PDF]

Marcin Sokół, Robert Smyk
WYBRANE PROBLEMY BADAWCZE Z ZAKRESU MODELOWANIA PRZEPŁYWÓW POWIETRZA, ROZKŁADÓW TEMPERATUR ORAZ PRZESTRZENNEGO PLANOWANIA CENTRÓW DANYCH
Str. 261,
[PDF]

Michał Szlaferek, Joanna Parzych
UKŁADY CHŁODZENIA DIOD I MATRYC LED
Str. 273,
[PDF]

Maciej Klukowski, Robert Wróblewski
ANALIZA TERMOGRAWIMETRYCZNA W BADANIU PALIW
Str. 289,
[PDF]

Mateusz Flis
ANALIZA PORÓWNAWCZA 2D I 3D KLASYCZNEGO I BEZSTYKOWEGO ELEKTRYCZNEGO OGRZEWANIA ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH
Str. 301,
[PDF]

Mateusz Prorok, Maciej Zajkowski
MODELOWANIE STRUMIENIA ŚWIETLNEGO LUMINOFORU WYMUSZONEGO ŹRÓDŁEM HALOGENOWYM
Str. 313,
[PDF]

Ewa Piotrowska
MODELOWANIE NATĘŻENIA OŚWIETLENIA DZIENNEGO W PROGRAMIE DIALUX
Str. 325,
[PDF]

Katarzyna Szydłowska, Małgorzata Górczewska
PROJEKTOWANIE OŚWIETLENIA W OBIEKTACH HANDLOWYCH
Str. 337,
[PDF]

Łukasz Gryko, Marian Gilewski, Andrzej Zając
BADANIA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ
Str. 345,
[PDF]

Andrzej Zając, Marian Gilewski, Łukasz Gryko
KONCEPCJA AKTYWNEJ BARIERY OPTYCZNEJ
Str. 355,
[PDF]

Milena Kurzawa, Łukasz Putz
STANOWISKO DO BADANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OŚWIETLENIOWYCH INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZE ŹRÓDŁAMI TYPU LED – BUDOWA
Str. 365,
[PDF]

Łukasz Putz, Milena Kurzawa
STANOWISKO DO BADANIA JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W OŚWIETLENIOWYCH INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZE ŹRÓDŁAMI TYPU LED – POMIARY
Str. 375,
[PDF]

Grzegorz Trzmiel, Aleksandra Pietrasz, Rafał Nowak
STEROWANIE I WIZUALIZACJA PROCESÓW OŚWIETLENIA I NAWODNIENIA OGRODU – CZĘŚĆ 1
Str. 387,
[PDF]

Rafał Nowak, Grzegorz Trzmiel, Aleksandra Pietrasz
STEROWANIE I WIZUALIZACJA PROCESÓW OŚWIETLENIA I NAWODNIENIA OGRODU – CZĘŚĆ 2
Str. 399,
[PDF]

Sławomir Kordowiak, Janusz Gondek, Wojciech Mysiński
SPECJALIZOWANE HYBRYDOWE STEROWNIKI DLA ZASTOSOWAŃ W URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH I TECHNICE ŚWIETLNEJ
Str. 411,
[PDF]

Andrzej Pożarycki, Krzysztof Maciołek, Michał Wyczałek, Klaudia Budych, Marcin Wesołowski, Przemysław Skrzypczak
OŚWIETLENIE W SYSTEMIE MONITORINGU STANU NAWIERZCHNI JEZDNI
Str. 421,
[PDF]