Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523023
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2017
Numer:   89
Do pobrania:

Tadeusz Kaczorek
CHARACTERISTIC EQUATIONS OF THE STANDARD AND DESCRIPTOR LINEAR ELECTRICAL CIRCUITS
Str. 11,
[PDF]

Ewa Piotrowska
ANALIZA OBWODÓW W ASPEKCIE POCHODNYCH UŁAMKOWEGO RZĘDU I UKŁADÓW DODATNICH
Str. 25,
[PDF]

Wiesław Tarczyński, Ryszard Kopka
SZACOWANIE RZĘDU POCHODNEJ
Str. 35,
[PDF]

Joanna Kolańska-Płuska, Bernard Baron
METODY CAŁKOWANIA NUMERYCZNEGO
Str. 49,
[PDF]

Artur Śliwiński, Krzysztof Wróbel
ŚRODOWISKO DO AUTOMATYZACJI OBLICZEŃ POLOWYCH I PREZENTACJI WYNIKÓW
Str. 59,
[PDF]

Tomasz Szczegielniak
WPŁYW ZJAWISKA NASKÓRKOWOŚCI
Str. 69,
[PDF]

Paweł Jabłoński, Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak
POLE MAGNETYCZNE W OBSZARZE ZEWNĘTRZNYM TRÓJFAZOWEGO JEDNOBIEGUNOWEGO EKRANOWANEGO SYMETRYCZNEGO
Str. 77,
[PDF]

Tomasz Szczegielniak, Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek
POWER LOSSES IN THE THREE-PHASE
Str. 89,
[PDF]

Wojciech Machczyński, Piotr Czarnywojtek
ZJAWISKA FALOWE
Str. 99,
[PDF]

Jan Szymenderski, Krzysztof Budnik, Wojciech Machczyński
POLARIZATION PHENOMENON IN UNDERGROUND PIPELINE GENERATED BY STOCHASTIC STRAY CURRENTS FROM D.C. TRACTION
Str. 111,
[PDF]

Adam Steckiewicz
PORÓWNANIE METOD OBWODOWYCH
Str. 123,
[PDF]

Wiesław Sabat, Kazimierz Kuryło, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kamuda
METODYKA POMIARU ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH GENEROWANYCH PRZEZ UKŁADY AWIONIKI W STATKACH POWIETRZNYCH
Str. 135,
[PDF]

Władysław Opydo, Grzegorz Twardosz, Jadwiga Opydo
KONCEPCJA ELEKTROCHEMICZNEJ OCHRONY PRZED KOROZJĄ RUROCIĄGÓW
Str. 147,
[PDF]

Michał Filipiak, Arkadiusz Dobrzycki
KOMPUTEROWO WSPOMAGANA ANALIZA PRACY UKŁADÓW CZWÓRNIKOWYCH
Str. 155,
[PDF]

Mirosław Wciślik, Paweł Strząbała
PROBLEMY NUMERYCZNE MODELOWANIA
Str. 163,
[PDF]

Stanisław Mikulski
EKSTRAKCJA WŁAŚCIWOŚCI Z SYGNAŁÓW EA
Str. 175,
[PDF]

Piotr Frączak
TWORZENIE I OBLICZANIE MODELI ELEKTRYCZNYCH PERKOLACJI W UKŁADZIE TRÓJWYMIAROWYM
Str. 187,
[PDF]

Anna Cysewska-Sobusiak, Marcin Jukiewicz, Mikołaj Buchwald
USUWANIE ARTEFAKTÓW Z SYGNAŁÓW STERUJĄCYCH INTERFEJSEM MÓZG-KOMPUTER
Str. 195,
[PDF]

Dariusz Prokop, Marcin Jukiewicz, Anna Cysewska-Sobusiak
TENDENCJE ROZWOJOWE I OBSZARY ZASTOSOWAŃ TECHNIK ŚWIATŁOWODOWYCH
Str. 205,
[PDF]

Zbigniew Krawiecki, Arkadiusz Hulewicz, Joanna Parzych, Sławomir Szałkiewicz
PROGRAMOWA IDENTYFIKACJA WYBRANYCH ZAKŁÓCEŃ ZAREJESTROWANYCH PRZY POMIARZE SYGNAŁU EMG
Str. 219,
[PDF]

Sławomir Szałkiewicz, Arkadiusz Hulewicz, Zbigniew Krawiecki
IDENTYFIKACJIA ARTEFAKTÓW EKG ZAREJESTROWANYCH PODCZAS MONITOROWANIA SYGNAŁU EMG
Str. 229,
[PDF]

Krzysztof Tomczewski, Przemysław Strzelczyk
ADAPTACYJNY SYSTEM WYMIANY INFORMACJI
Str. 239,
[PDF]

Marcin Lepczyk, Przemysław Otomański
NIEPEWNOŚĆ ROZSZERZONA JAKO MIARA NIEDOKŁADNOŚCI W POMIARACH
Str. 249,
[PDF]

Arkadiusz Hulewicz
DIAGNOSTYKA TERMOWIZYJNA
Str. 259,
[PDF]

Wojciech Pietrowski, Konrad Górny, Łukasz Krygiel, Wojciech Maciejewski
SYSTEM APLIKACJI MOBILNEJ DO BEZPRZEWODOWEGO MONITOROWANIA URZĄDZEŃ
Str. 271,
[PDF]

Paweł Kowalski, Maciej Czyżak
STEREOSKOPOWY POMIAR ODLEGŁOŚCI
Str. 281,
[PDF]

Kazimierz Jakubiuk, Mirosław Wołoszyn, Daniel Kowalak, Daniel Nowak
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI EMITERÓW LCR
Str. 293,
[PDF]

Milena Kurzawa, Wiesław Łyskawiński, Wojciech Szeląg
ANALIZA PRACY WENTYLATOROWEGO UKŁADU CHŁODZENIA Z OGNIWEM PELTIERA
Str. 301,
[PDF]

Grażyna Jastrzębska, Artur Bugała
ZASTOSOWANIE MODELU HARGREAVESA – SAMANI
Str. 313,
[PDF]

Arkadiusz Dobrzycki, Piotr Ambrozik
ANALIZA WPŁYWU
Str. 321,
[PDF]

Andrzej Tomczewski, Leszek Kasprzyk, Damian Głuchy
MODELOWANIE SUPERKONDENSATORÓW
Str. 335,
[PDF]

Grzegorz Twardosz, Wojciech Twardosz, Marek Paluszczak
PREDYKCJA WARTOŚCI GENEROWANEJ MOCY
Str. 347,
[PDF]

Michał Krystkowiak, Mariusz Świderski
ALGORYTM STEROWANIA ROZPROSZONYMI MOCAMI WYTWÓRCZYMI DLA ELEKTROWNI SOLARNYCH
Str. 357,
[PDF]

Dominik Matecki
BADANIA EKSPERYMENTALNE HYBRYDOWEGO UKŁADU PV-TEG
Str. 367,
[PDF]

Andrzej Tomczewski, Tomasz Jarmuda
MODELOWANIE HYBRYDOWEGO SYSTEMU ZASILANIA TYPU SOLARNO–WIATROWEGO
Str. 373,
[PDF]

Michał Harasimczuk
PRZEKSZTAŁTNIK PODWYŻSZAJĄCY NAPIĘCIE
Str. 385,
[PDF]

Grzegorz Trzmiel
ANALIZA METOD REGULACJI MOCY
Str. 395,
[PDF]

Władysław Opydo, Wojciech Twardosz, Grzegorz Twardosz
INTEGRACJA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Str. 405,
[PDF]

Michał Kozioł, Daria Wotzka, Piotr Gallus, Marcin Schudy
SYSTEM DO REJESTRACJI DANYCH POMIAROWYCH
Str. 415,
[PDF]

Marlena Węsierska, Grzegorz Trzmiel
KRYTERIA DOBORU PRZEWODÓW
Str. 425,
[PDF]