Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523010
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2015
Numer:   82
Do pobrania:

Volodymir Konoval, Roman Prytula, Oleksij Skrypnik
Static stability analysis of power systems
Str. 11,
[PDF]

Dariusz Kurz, Grzegorz Trzmiel, Damian Głuchy
Wykorzystanie systemu SCADA w sterowaniu pracą elektrociepłowni
Str. 21,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski
Modelowanie neuronalne rozwoju systemu elektroenergetycznego. Część 1. Obszary modelowania
Str. 31,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski, Maciej Pytel
Modelowanie neuronalne rozwoju systemu elektroenergetycznego. Część 2. Modele systemu IEEERTS
Str. 39,
[PDF]

Paweł Kostyła, Adam Gubański, Jarosław M. Szymańda
Analiza i ocena systemu monitorowania jakości energii w rozproszonych sieciach dystrybucyjnych
Str. 45,
[PDF]

Andrzej Jordan, Janusz Tykocki
Analiza pola temperatury układu trójfazowego kabli wysokiego napięcia
Str. 53,
[PDF]

Jan Szymenderski, Krzysztof Budnik, Wojciech Machczyński
Simulation of stray currents generated by DC electric traction
Str. 67,
[PDF]

Mirosław Wciślik
Harmoniczne w obwodzie prądu przemiennego z obciążeniem nieliniowym i kompensacją mocy biernej
Str. 77,
[PDF]

Bartosz Olejnik
Lokalizacja miejsca zwarcia doziemnego w skompensowanej sieci średniego napięcia
Str. 85,
[PDF]

Wojciech Machczyński, Jan Szymenderski
Wykorzystanie systemów informacji geograficznej do wspomagania analizy rozpływu prądów błądzących pochodzenia trakcyjnego
Str. 93,
[PDF]

Sławomir Cieślik
Analiza symulacyjna strat mocy czynnej w elektroenergetycznej sieci niskiego napięcia z mikroinstalacjami z podobciążeniową regulacją napięcia
Str. 101,
[PDF]

Konrad Koterba, Leszek Kasprzyk
Aplikacja internetowa wspomagająca proces projektowania instalacji elektrycznych
Str. 113,
[PDF]

Andrzej Tomczewski
Minimalizacja kosztów wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wiatrowych współpracujących z magazynami energii
Str. 123,
[PDF]

Robert Jędrychowski, Szymon Kusyk
Monitorowanie pracy wybranych obwodów instalacji elektrycznych
Str. 135,
[PDF]

Krzysztof Król
Realizacja czujnika zaniku fazy przy pomocy detekcji zera
Str. 143,
[PDF]

Grzegorz Malinowski
Wpływ temperatury na wyładowania niezupełne w układzie uwarstwionym w oleju mineralnym oraz estrze syntetycznym
Str. 151,
[PDF]

Michał Kozioł
Zastosowanie spektrofotometru optycznego do badania widm sygnałów optycznych emitowanych przez wyładowania niezupełne w oleju izolacyjnym
Str. 159,
[PDF]

Stanisław Mikulski, Arkadiusz Dobrzycki
Metody usuwania szumów z wykorzystaniem transformacji falkowej w analizie sygnałów towarzyszących procesowi drzewienia elektrycznego żywic epoksydowych
Str. 165,
[PDF]

Piotr Frączak
Obliczenia symulacyjne mocy traconej na powierzchni izolatora w ujęciu teorii perkolacji
Str. 173,
[PDF]

Władysław Opydo, Arkadiusz Dobrzycki, Sebastian Zakrzewski
Sygnały emisji akustycznej towarzyszące przeskokowi w wysokonapięciowych układach izolacyjnych o izolacji powietrznej
Str. 183,
[PDF]

Piotr Miller, Marek Wancerz
Komputerowo wspomagane obliczenia zwarciowe w sieciach przemysłowych
Str. 189,
[PDF]

Ryszard Frąckowiak, Piotr Piechocki
Skutki dynamiczne w rozdzielni dla warunków zwarciowych w środkowej części rozdzielni
Str. 199,
[PDF]

Andrzej Książkiewicz
Comparison of selected contact materials used in low-voltage relays
Str. 207,
[PDF]

Andrzej Książkiewicz
Finding short-circuit current time based on raw data
Str. 213,
[PDF]

Grzegorz Dombek, Zbigniew Nadolny, Przemysław Gościński, Bolesław Bródka
Analiza współczynnika przejmowania ciepła cieczy elektroizolacyjnych wykorzystywanych jako izolacja w urządzeniach elektroenergetycznych
Str. 219,
[PDF]

Bolesław Bródka, Jacek Sapała, Radosław Łopatkiewicz
Obliczanie wydajności układu chłodzenia On-An transformatora energetycznego średniej mocy
Str. 227,
[PDF]

Grzegorz Dombek
Właściwości cieplne estru naturalnego modyfikowanego nanocząstkami TiO2 i C60
Str. 235,
[PDF]

Karol Bednarek
Aspekty dydaktyczne oraz techniczne projektu i budowy stanowiska do badań samochodowych układów zapłonowych
Str. 243,
[PDF]

Jarosław M. Szymańda
Modelowanie symulacyjne z pakietem dydaktycznym SiSTLab20
Str. 253,
[PDF]

Anna Cysewska-Sobusiak, Marcin Jukiewicz
Stanowisko laboratoryjne do pomiaru i analizy potencjałów wywołanych
Str. 261,
[PDF]

Adrian Dudziak, Andrzej Rybarczyk, Karol Józefowicz
Technologie interaktywne w dydaktyce
Str. 267,
[PDF]

Jarosław Jajczyk, Michał Filipiak
Aspekty budowy i eksploatacji drukarek 3D
Str. 275,
[PDF]