Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523025
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2015
Numer:   84
Do pobrania:

Marian Pasko, Marek Szymczak
Analiza teoretyczna oraz badania symulacyjne aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych. Część 1 - Analiza teoretyczna
Str. 11,
[PDF]

Marek Szymczak, Marian Pasko
Analiza teoretyczna oraz badania symulacyjne aktywnych filtrów do tłumienia zaburzeń przewodzonych. Część 2 - Badania symulacyjne
Str. 21,
[PDF]

Ryszard Porada, Adam Gulczyński
Sterowanie energoelektronicznym źródłem napięcia z zastosowaniem regulatorów dyskretnych
Str. 29,
[PDF]

Ryszard Porada
Filtry pasywne w falownikach napięcia
Str. 37,
[PDF]

Michał Gajdzica, Jurij Warecki
Praktyka doboru filtrów harmonicznych dla układów zasilania pieców łukowych
Str. 45,
[PDF]

Anna Golijanek-Jędrzejczyk, Leszek Rafiński, Stanisław Szczęsny
Using Alpha-Beta filtration for robustness improvement of a quadrocopter positioning system
Str. 55,
[PDF]

Krzysztof Dróżdż
Zastosowanie zmodyfikowanego rozmytego filtru Kalmana w sterowaniu adaptacyjnym układu dwumasowego
Str. 63,
[PDF]

Grzegorz Mikołajczak, Janusz Kowalski, Jakub Pęksiński
Kształtowanie charakterystyk częstotliwościowych nierekursywnych filtrów wygładzających
Str. 71,
[PDF]

Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski, Lech M. Grzesiak, Michał Skiwski
Computer aided design of snubber circuit for DC/DC converter with SiC power MOSFET devices
Str. 77,
[PDF]

Esam E. Artimei, Assaid O. Sharoun
Propagation prediction for indoor wireless local area network application
Str. 85,
[PDF]

Przemysław Skrzypczak, Marcin Wesołowski, Jacek Hauser
Model Beukena w zagadnieniach badań regulatorów temperatury
Str. 93,
[PDF]

Stanisław Mikulski
Wykorzystanie metody symulowanego wyżarzania do optymalizacji ułamkowego regulatora PIλDμ
Str. 103,
[PDF]

Stanisław Płaczek
Decomposition and the principle of interaction prediction in hierarchical structure of learning algorithm of ANN
Str. 113,
[PDF]

Janusz Walczak, Seweryn Mazurkiewicz
Zmodyfikowana metoda analizy szumów we wzmacniaczach operacyjnych
Str. 121,
[PDF]

Leszek Kasprzyk, Sebastian Maćkowski
Koncepcja układu sterowania podzielnicą frezarską z wykorzystaniem mikrokontrolera ATMEGA
Str. 129,
[PDF]

Janusz Zarębski, Damian Bisewski
Ocena dokładności firmowych modeli diod Schottky'ego z węglika krzemu
Str. 137,
[PDF]

Mahmoud A. Shaktour
Implementation of Bulk-Driven current differencing transconductance amplifier (BD-CDTA)
Str. 145,
[PDF]

Robert Smyk, Maciej Czyżak
Zdalny pomiar prądu z możliwością obróbki cyfrowej w FPGA
Str. 153,
[PDF]

Maciej Czyżak, Robert Smyk
Obliczanie modułu liczby zespolonej w FPGA z użyciem algorytmu CORDIC
Str. 161,
[PDF]

Robert Pogorzelski
Porównanie właściwości neuronowych i klasycznych układów sterowania nieliniowym procesem dynamicznym
Str. 173,
[PDF]

Adam Tomaszuk
Low voltage PV array model verification on computer aided test setup
Str. 183,
[PDF]

Wiesław Tarczyński, Ryszard Kopka
Układ i sposób pomiaru skuteczności ekranowania złącz teleinformatycznych
Str. 191,
[PDF]

Sławomir Zator, Rafał Gasz
Wykorzystanie metod wizyjnych do analizy odkształceń kompensatora pyłoprzewodów
Str. 201,
[PDF]

Krzysztof Siodła, Filip Polak, Wojciech Sikorski
Prototypowt układ pomiarowy do lokalizacji źródeł emisji akustycznej - matryca mikrofonów
Str. 207,
[PDF]

Sławomir Pluta
Komputerowo wspomagane projektowanie łącza radiowego punkt-punkt wykorzystujące dwu-polaryzacyjne anteny paraboliczne
Str. 215,
[PDF]

Piotr Kardasz
Algorytm detekcji zakłóceń impulsowych w archiwalnych nagraniach dźwięku na płytach analogowych
Str. 225,
[PDF]

Piotr Kardasz
Algorytm poprawy jakości brzmienia archiwalnych nagrań dźwięku na nośnikach magnetycznych
Str. 231,
[PDF]

Szczepan Paszkiel
Akwizycja sygnału EEG przy użyciu Neurosky Mindwave Mobile na potrzeby procesów sterowania realizowanych z poziomu systemu Android
Str. 237,
[PDF]

Jadwiga Opydo, Władysław Opydo, Justyna Opydo-Szymaczek
Elektrochemiczne właściwości metalicznych biomateriałów stomatologicznych
Str. 245,
[PDF]