Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523026
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2017
Numer:   90
Do pobrania:

Grzegorz Dombek, Zbigniew Nadolny, Przemysław Gościński, Bolesław Bródka
AUTORSKI UKŁAD DO POMIARU WSPÓŁCZYNNIKA PRZEJMOWANIA CIEPŁA CIECZY ELEKTROIZOLACYJNYCH
Str. 11,
[PDF]

Maciej Zdanowski
STATYSTYCZNA WERYFIKACJA WYNIKÓW BADAŃ ELEKTRYZACJI STRUMIENIOWEJ
Str. 21,
[PDF]

Bogdan Staszak, Józef Lorenc, Aleksandra Schótt
WSPOMAGANIE UKŁADÓW POMIAROWYCH PARAMETRÓW DOZIEMNYCH SIECI SN
Str. 33,
[PDF]

Ryszard Frąckowiak, Piotr Piechocki
CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARTOŚCI
Str. 45,
[PDF]

Jarosław M. Szymańda, Paweł Kostyła, Adam Gubański, Jacek Rezmer
WSKAŹNIKI OBSZAROWE OCENY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ W SYSTEMIE Z UDZIAŁEM GENERACJI ROZPROSZONEJ
Str. 57,
[PDF]

Mateusz Michalski
ODTWARZANIE ZMIENNOŚCI NAPIĘCIA
Str. 69,
[PDF]

Robert Jędrychowski
MODELOWANIE AUTOMATYKI
Str. 79,
[PDF]

Michał Gajdzica, Jurij Warecki
WPŁYW TECHNOLOGICZNYCH ODCHYLEŃ PARAMETRÓW FILTRÓW HARMONICZNCYH NA STANY PRZEJŚCIOWE W SIECIACH PRZEMYSŁOWYCH
Str. 89,
[PDF]

Bartosz Olejnik
DOZIEMNE ZWARCIA PRZERYWANE
Str. 101,
[PDF]

Bartosz Olejnik
BADANIA SYMULACYJNE ZJAWISK
Str. 113,
[PDF]

Jerzy Janiszewski, Karol Nowak
PROCESY CIEPLNE W ZESTYKACH ŁĄCZNIKÓW PRÓŻNIOWYCH PODCZAS PRZEWODZENIA
Str. 125,
[PDF]

Piotr Miller, Marek Wancerz
METODY MODELOWANIA UKŁADÓW HVDC
Str. 137,
[PDF]

Jacek Handke, Daria Ciurko
ALGORYTMY PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO
Str. 149,
[PDF]

Jacek Handke, Daria Ciurko
ALGORYTMY PRZESUNIĘCIA FAZOWEGO
Str. 159,
[PDF]

Andrzej Błachowicz, Paweł Kurtasz
ANALIZA TEORETYCZNA CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO PROPAGOWANEGO PRZEZ STRUKTURĘ
Str. 171,
[PDF]

Grzegorz Twardosz, Władysław Opydo, Jerzy Stawicki
PRĄDY SPOWODOWANE PRZEMIESZCZANIEM SIĘ MIKROCZĄSTEK W WYSOKONAPIĘCIOWYCH PRÓŻNIOWYCH UKŁADACH IZOLACYJNYCH
Str. 185,
[PDF]

Szymon Banaszak, Piotr Frączak
OBLICZENIA SYMULACYJNE PRĄDU UPŁYWU POWIERZCHNI STARZONYCH IZOLATORÓW TRAKCYJNYCH W UJĘCIU TEORII PERKOLACJI
Str. 195,
[PDF]

Jakub Sierchuła
ROZRUCH ELEKTROWNI JĄDROWEJ NA PRZYKŁADZIE SYMULATORA C-PWR
Str. 203,
[PDF]

Piotr Kuwałek, Przemysław Otomański
WPŁYW WARTOŚCI SKUTECZNEJ SYGNAŁU
Str. 213,
[PDF]

Marcin Racław, Andrzej Książkiewicz
DOBÓR PRZEKROJU PRZEWODÓW OBCIĄŻONYCH PRĄDEM ZAWIERAJĄCYM WYŻSZE HARMONICZNE
Str. 223,
[PDF]

Krzysztof Siodła, Filip Polak, Wojciech Sikorski, Cyprian Szymczak
STANOWISKO DO BADAŃ REFERENCYJNYCH
Str. 235,
[PDF]

Krzysztof Król
SYMULACJA TRÓJWYMIAROWEGO
Str. 245,
[PDF]

Ewelina Plikunas
ANALIZA WPŁYWU DŁUGOŚCI
Str. 255,
[PDF]

Andrzej Drwal, Sławomir Żaba, Maciej Siwczyński
ENERGETYCZNIE OPTYMALNY ROZKŁAD ZMODULOWANYCH SYGNAŁÓW PRĄDU
Str. 265,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski, Radosław Marlęga
SYSTEMOWY ALGORYTM EWOLUCYJNY
Str. 277,
[PDF]

Marek Skwara, Jerzy Tchórzewski
SYSTEMOWY ALGORYTM EWOLUCYJNY
Str. 289,
[PDF]

Rafał M. Wojciechowski, Milena Kurzawa
UKŁAD BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁYM OBWODEM REZONANSOWYM WSPÓŁPRACUJĄCY
Str. 301,
[PDF]

Aleksander Sawicki
KOMPENSACJA ZABURZEŃ
Str. 313,
[PDF]

Przemysław Fatyga
DYNAMIKA WYMIANY OLEJU MINERALNEGO
Str. 325,
[PDF]

Daria Radsak
REDUKCJA EMISJI TLENKÓW AZOTU W KOTŁACH ENERGETYCZNYCH JAKO KONIECZNOŚĆ SPEŁNIENIA EUROPEJSKICH STANDARDÓW EMISYJNYCH
Str. 333,
[PDF]

Marcin Kulik, Mariusz Jagieła
HARVESTING MECHANICAL VIBRATIONS
Str. 347,
[PDF]

Maciej Kozak
EXPERIMENTAL RESULTS OF PARALLEL
Str. 359,
[PDF]

Volodymir Konoval, Roman Prytula
POWER SYSTEM PARTICIPATION FACTORS
Str. 369,
[PDF]