Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523027
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2017
Numer:   91
Do pobrania:

Marek Szymczak, Marian Pasko
ZASTOSOWANIE AKTYWNEGO FILTRU EMI
Str. 11,
[PDF]

Ryszard Porada, Adam Gulczyński
ENERGOELEKTRONICZNE ŹRÓDŁO PRĄDU
Str. 21,
[PDF]

Ryszard Porada, Adam Gulczyński
ENERGOELEKTRONICZNY
Str. 33,
[PDF]

Ryszard Porada
AUTONOMICZNE ENERGOELEKTRONICZNE
Str. 43,
[PDF]

Michał Gwóźdź
BROADBAND POWER ELECTRONICS CONTROLLED CURRENT SOURCE WITH ANALOGUE CONTROL SECTION AND OUTPUT STAGE BASED
Str. 55,
[PDF]

Jakub Pęksiński, Grzegorz Mikołajczak, Janusz Kowalski
WPŁYW WYBORU KRYTERIUM BŁĘDU FILTRACJI
Str. 63,
[PDF]

Michał Harasimczuk
ZAPOROWY QUASI REZONANSOWY PRZEKSZTAŁNIK PODWYŻSZAJĄCY NAPIĘCIE
Str. 71,
[PDF]

Arkadiusz Hulewicz, Joanna Parzych, Zbigniew Krawiecki
PRZYKŁADY NIEKONWENCJONALNYCH ZASTOSOWAŃ STEROWNIKÓW PLC
Str. 81,
[PDF]

Dariusz Prokop
FILTR RC SYGNAŁÓW PRĄDOWYCH W UKŁADACH KONDYCJONOWANIA SYSTEMÓW POMIAROWYCH
Str. 93,
[PDF]

Michał Krystkowiak
ZMODYFIKOWANY SZEROKOPASMOWY AKTYWNY KOMPENSATOR RÓWNOLEGŁY
Str. 101,
[PDF]

Michał Krystkowiak, Łukasz Ciepliński
MODEL SYMULACYJNY
Str. 113,
[PDF]

Krzysztof Dróżdż
IDENTYFIKACJA PARAMETRÓW MECHANICZNYCH UKŁADU DWUMASOWEGO W TRYBIE ON-LINE
Str. 121,
[PDF]

Robert Jędrychowski, Klara Sereja
ADAPTACJA STEROWNIKA PLC DO WYMOGÓW STANDARDU KOMUNIKACYJNEGO IEC 61850
Str. 133,
[PDF]

Maciej Czyżak, Robert Smyk
HIGH LEVEL SYNTHESIS IN FPGA
Str. 143,
[PDF]

Andrzej Rybarczyk, Janusz Pochmara, Paweł Lewandowski, Mateusz Półtorak, Mateusz Wagner
SYSTEM WSPOMAGAJĄCY ROZPOZNAWANIE ZNAKÓW JĘZYKA MIGOWEGO OPARTY
Str. 155,
[PDF]

Piotr Kardasz
A PULSE NOISE DETECTION ALGORITHM USING PHASE SCATTERING
Str. 165,
[PDF]

Stanisław Płaczek
WIELOKRYTERIALNY DOBÓR PARAMETRÓW OPERATORA MUTACJI W ALGORYTMIE EWOLUCYJNYM UCZENIA SIECI NEURONOWEJ
Str. 175,
[PDF]

Jarosław Warczyński, Janusz Kleban
BADANIE ALGORYTMÓW STEROWANIA PAKIETOWYMI POLAMI KOMUTACYJNYMI
Str. 187,
[PDF]

Krzysztof Kowalski, Paweł Ilków, Lech Nowak
OPROGRAMOWANIE DO SYMULACJI ZJAWISK DYNAMICZNYCH W SILNIKU INDUKCYJNYM
Str. 199,
[PDF]

Łukasz Knypiński, Krzysztof Kowalski, Lech Nowak
OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW DYNAMICZNYCH AKTUATORA MAGNETOSTRYKCYJNEGO
Str. 213,
[PDF]

Wojciech Szeląg, Mariusz Barański
ANALIZA WPŁYWU TEMPERATURY NA PROCES STABILIZACJI MAGNETYCZNEJ MAGNESÓW
Str. 227,
[PDF]

Wiesław Łyskawiński, Milena Kurzawa, Marta Kruszyńska
ANALIZA PRACY SZEREGOWO-RÓWNOLEGŁEGO UKŁADU BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI ENERGII ZASILANEGO Z INWERTERA KLASY D
Str. 239,
[PDF]

Piotr Szmolke, Arkadiusz Olchawa, Sławomir Pluta
REALIZACJA APLIKACJI DO ZBIERANIA, PRZETWARZANIA I WIZUALIZACJI ZAPISÓW
Str. 251,
[PDF]

Rafał M. Wojciechowski, Krystian Rybicki
INWERTER KLASY E W UKŁADZIE BEZPRZEWODOWEGO PRZESYŁU MOCY – APLIKACJA DO PROJEKTOWANIA, OBLICZENIA SYMULACYJNE
Str. 263,
[PDF]

Robert Pogorzelski
MODULARNE SIECI NEURONOWE W STEROWANIU MODELEM LABORATORYJNYM SUWNICY PRZEMYSŁOWEJ
Str. 277,
[PDF]

Mariusz Barański
FIELD-CIRCUIT ANALYSIS OF LSPMS MOTOR SUPPLIED WITH DISTORTED VOLTAGE
Str. 287,
[PDF]

Paweł Idziak, Jakub Wrocławski
ZASTOSOWANIE TRANSFORMATY STFT
Str. 299,
[PDF]

Grzegorz D. Wiśniewski, Konrad Górny, Wojciech Pietrowski
ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH SIECI NEURONOWYCH ORAZ ARCHITEKTURY OPENCL W SPEKTRALNEJ
Str. 311,
[PDF]

Zbigniew Stein, Ryszard Nawrowski, Maria Zielińska
ANALIZA PRACY TRANSFORMATORÓW SN/NN PODCZAS OBCIĄŻEŃ NIESYMETRYCZNYCH
Str. 323,
[PDF]

Maria Zielińska, Zbigniew Stein, Ryszard Nawrowski
MODERNIZACJE NOWOCZESNYCH
Str. 335,
[PDF]

Dariusz Majchrzak
ANALIZA WPŁYWU WYBRANYCH USZKODZEŃ
Str. 343,
[PDF]

Dorota Stachowiak, Irmina Charchuta, Milena Kurzawa
OPROGRAMOWANIE DO PROJEKTOWANIA AKTUATORÓW LINIOWYCH WYKONANYCH
Str. 355,
[PDF]

Łukasz Knypiński
ZASTOSOWANIE METODY WZOROWANEJ
Str. 365,
[PDF]

Wojciech Pietrowski, Mikołaj Balcerzak, Konrad Górny
OPROGRAMOWANIE MIKROKONTROLERA
Str. 375,
[PDF]

Rafał Gabor, Marcin Kulik
SPRZĘŻONA ANALIZA POLOWO-OBWODOWA ELEKTROMAGNETYCZNEGO STOŁU WIBRACYJNEGO
Str. 385,
[PDF]

Dominik Łuczak, Adrian Wójcik
OBJECT-ORIENTED DSP IMPLEMENTATION
Str. 395,
[PDF]

Rafał Gabor, Piotr Mynarek, Marcin Kowol
ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MODULATORA
Str. 407,
[PDF]