Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523028
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2018
Numer:   93
Do pobrania:

Kazimierz Jakubiuk, Daniel Kowalak, Mikołaj Nowak
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI EMITERÓW IMPULSOWYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Str. 9,
[PDF]

Tadeusz Kaczorek
ANALYSIS OF THE POSITIVITY AND STABILITY OF LINEAR ELECTRICAL CIRCUITS WITH STATE-FEEDBACKS
Str. 21,
[PDF]

Marian Pasko, Andrzej Lange
WPŁYW PRACY LED-OWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA PARAMETRY OKREŚLAJĄCE JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CZĘŚĆ 1
Str. 37,
[PDF]

Andrzej Lange, Marian Pasko
WPŁYW PRACY LED-OWYCH ŹRÓDEŁ ŚWIATŁA NA PARAMETRY OKREŚLAJĄCE JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ, CZĘŚĆ 2
Str. 53,
[PDF]

Marek Szymczak, Marian Pasko
PORÓWNANIE FILTRÓW AKTYWNYCH I PASYWNYCH DO TŁUMIENIA ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH EMI
Str. 67,
[PDF]

Konrad Dudziak, Krzysztof Stawicki, Andrzej Brykalski
WYKORZYSTANIE SPRZĘŻONYCH PAKIETÓW OBLICZENIOWYCH COMSOL MULTIPHYSICS® I MATLAB® DO OPTYMALIZACJI W WYBRANYCH ZAGADNIENIACH POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Str. 77,
[PDF]

Marcin Kulik, Bernard Baron, Mariusz Jagieła
ZASTOSOWANIE METODY INTERIOR POINT W OPTYMALIZACJI DODATKOWYCH CEWEK ELEKTROMAGNETYCZNEGO UKŁADU POZYSKIWANIA ENERGII Z DRGAŃ
Str. 89,
[PDF]

Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak
OBLICZENIA TEMPERATURY W TORZE WIELKOPRĄDOWYM Z PRZEWODAMI RUROWYMI W UKŁADZIE PŁASKIM
Str. 99,
[PDF]

Tomasz Szczegielniak, Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek
WIZUALIZACJA POLA MAGNETYCZNEGO PRZEWODU TAŚMOWEGO O SKOŃCZONEJ DŁUGOŚĆI
Str. 109,
[PDF]

Dariusz Kusiak
ZNACZENIE WPŁYWU ODLEGŁOŚCI MIĘDZY PRZEWODAMI NA POLE MAGNETYCZNE TRÓJFAZOWEGO JEDNOBIEGUNOWEGO EKRANOWANEGO PŁASKIEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO
Str. 121,
[PDF]

Krzysztof Król, Wojciech Machczyński
OPTYMALIZACJA NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ALGORYTMU GENETYCZNEGO I ROJU CZĄSTEK
Str. 131,
[PDF]

Wojciech Machczyński, Piotr Czarnywojtek
EKRANOWANIE W UKŁADZIE RUROCIĄGÓW PODZIEMNYCH
Str. 143,
[PDF]

Wojciech Machczyński, Dorota Typańska
COMPUTER MODELLING OF LIGHTING POWER CONTROLLER OPERATION DISTURBED BY 1.2/50 µS VOLTAGE LIGHTNING STROKE
Str. 159,
[PDF]

Adam Steckiewicz
APROKSYMACJA ZASTĘPCZYCH PARAMETRÓW I ROZKŁADU POLA ELEKTRYCZNEGO W PRZEWODZĄCYCH WARSTWACH PERIODYCZNYCH MATERIAŁÓW ZŁOŻONYCH PRZY ZASTOSOWANIU MODELU OBWODOWEGO
Str. 169,
[PDF]

Agnieszka Choroszucho, Jacek Maciej Stankiewicz
WPŁYW ZBROJENIA NA WARTOŚCI NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO
Str. 183,
[PDF]

Agnieszka Choroszucho
RÓŻNORODNOŚĆ SKŁADU BETONU I JEGO WPŁYW NA NATĘŻENIE POLA ELEKTRYCZNEGO
Str. 193,
[PDF]

Michał Bereźnicki, Paweł Jabłoński
CALCULATIONS OF MACROSCOPIC EDDY CURRENT LOSSES IN FERROMAGNETIC MATERIALS CONSIDERING HYSTERESIS LOOP
Str. 205,
[PDF]

Wiesław Sabat, Kazimierz Kuryło, Dariusz Klepacki, Kazimierz Kamuda
BADANIE ZABURZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH PROMIENIOWANYCH W ZAKRESIE CZĘSTOTLIWOŚCI OD 30 DO 300 MHZ NA PRZYKŁADZIE LAMP LED
Str. 215,
[PDF]

Jan Szymenderski, Krzysztof Budnik, Wojciech Machczyński
MODELS OF TRACTION STRAY CURRENTS INTERACTION WITH THE EARTH RETURN CIRCUITS
Str. 227,
[PDF]

Dorota Typańska, Karol Bednarek, Jakub Misiorny
REDUKCJA ELEKTROMAGNETYCZNYCH ZABURZEŃ PROMIENIOWANYCH W MULTIMEDIALNYM REJESTRATORZE PRZEJAZDÓW
Str. 241,
[PDF]

Kazimierz Kamuda, Dariusz Klepacki, Wiesław Sabat, Kazimierz Kuryło
METODYKA POMIARU ZABURZEŃ PROMIENIOWANYCH DLA SYSTEMÓW AWIONIKI ZGODNIE Z WYMAGANIAMI STANDARDU RTCA/DO-160G
Str. 253,
[PDF]

Krzysztof Król, Krzysztof Budnik, Piotr Jarek
OBLICZANIE NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO I POLA MAGNETYCZNEGO POD LINIĄ ENERGETYCZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM ZWISU PRZEWODÓW
Str. 265,
[PDF]

Mikołaj Nowak
ANALIZA WŁAŚCIWOŚCI ABSORPCJI POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO W WYBRANYCH METAMATERIAŁACH
Str. 279,
[PDF]

Mikołaj Nowak, Daniel Kowalak, Kazimierz Jakubiuk
ZASTOSOWANIE WYŁĄCZNIKA BEZPIECZNIKOWEGO DO FORMOWANIA IMPULSU WIELKIEJ MOCY
Str. 291,
[PDF]

Ewa Piotrowska
POSITIVE CONTINUOUS – TIME LINEAR ELECTRICAL CIRCUIT
Str. 299,
[PDF]

Piotr Frączak
METODA MACIERZOWA OBLICZANIA OBWODÓW PRĄDU PRZEMIENNEGO
Str. 311,
[PDF]

Anna Knitter-Piątkowska, Arkadiusz Dobrzycki
ANALIZA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA ODPOWIEDZI AKUSTYCZNEJ WZBUDZANEJ MECHANICZNIE PŁYTY STALOWEJ
Str. 323,
[PDF]

Andrzej Cichoń, Daria Wotzka, Piotr Manowski
ZASTOSOWANIE UCZENIA NADZOROWANEGO DO KLASYFIKACJI DEFEKTÓW PPZ NA PODSTAWIE SYGNAŁÓW EA
Str. 335,
[PDF]

Dominik Matecki
PORÓWNANIE METOD PROJEKTOWANIA FILTRÓW CYFROWYCH
Str. 345,
[PDF]

Rafał M. Wojciechowski, Milena Kurzawa
ANALIZA ZJAWISK ELEKTROMAGNETYCZNYCH W UKŁADACH BEZPRZEWODOWEJ TRANSMISJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM POLOWO-OBWODOWEGO MODELU
Str. 355,
[PDF]