Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523029
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2018
Numer:   94
Do pobrania:

Zbigniew Nadolny, Przemysław Gościński
POMIARY WSPÓŁCZYNNIKA PRZEJMOWANIA CIEPŁA OLEJU MINERALNEGO STOSOWANEGO JAKO IZOLACJA TRANSFORMATORÓW W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI ELEMENTU GRZEJNEGO
Str. 9,
[PDF]

Agnieszka Maćkowiak
WYSTARCZALNOŚĆ GENERACJI W LOKALNYCH SYSTEMACH DYSTRYBUCYJNYCH
Str. 17,
[PDF]

Mateusz Cybulski, Piotr Przybyłek
ZASTOSOWANIE SORBENTÓW O WYSOKIEJ HIGROSKOPIJNOŚCI DO SUSZENIA UKŁADU IZOLACYJNEGO TRANSFORMATORA ENERGETYCZNEGO
Str. 29,
[PDF]

Aleksandra Schott
ALGORYTM DOBORU UZIEMIENIA W LINIACH NAPOWIETRZNYCH POWYŻEJ 1 kV
Str. 41,
[PDF]

Jakub Sierchuła
MODELOWANIE PRACY REAKTORA WODNO-CIŚNIENIOWEGO PODCZAS PIERWSZEJ KAMPANII PALIWOWEJ
Str. 51,
[PDF]

Klara Sereja, Robert Jędrychowski
SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ NN W ŚWIETLE WYMAGAŃ NORMY PN-EN 50438
Str. 63,
[PDF]

Arkadiusz Dobrzycki, Grzegorz Wodnicki
ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA BUDOWY MORSKIEJ FARMY WIATROWEJ W WARUNKACH POLSKI
Str. 73,
[PDF]

Daria Złotecka
WPŁYW EKSTREMALNYCH ZJAWISK ATMOSFERYCZNYCH NA SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY
Str. 87,
[PDF]

Piotr Białek, Tomasz Gałan, Ryszard Frąckowiak
GRAFIKI OBCIĄŻENIA ELEKTRYCZNEGO PROFILI STANDARDOWYCH DLA ODBIORCÓW ZALICZANYCH DO GRUPY GOSPODARSTW DOMOWYCH
Str. 99,
[PDF]

Wojciech Bąchorek, Mariusz Benesz, Andrzej Makuch
ANALIZA STRAT MOCY CZYNNEJ WYBRANEGO FRAGMENTU SIECI ROZDZIELCZEJ ŚREDNIEGO NAPIĘCIA W ASPEKCIE WYBORU METODY ESTYMACJI OBCIĄŻEŃ SIECI
Str. 111,
[PDF]

Andrzej Makuch, Wojciech Bąchorek, Mariusz Benesz
WPŁYW ESTYMACJI OBCIĄŻEŃ NA ROZMIESZCZENIE ŹRÓDEŁ MOCY BIERNEJ W SIECIACH DYSTRYBUCYJNYCH
Str. 123,
[PDF]

Mariusz Benesz, Wojciech Bąchorek, Andrzej Makuch
ANALIZA ZAWODNOŚCI OCHRONY ODGROMOWEJ LINII O NAPIĘCIU ZNAMIONOWYM 110 kV
Str. 135,
[PDF]

Przemysław Fatyga
ODPOWIEDŹ DIELEKTRYCZNA W DZIEDZINIE CZĘSTOTLIWOŚCI UKŁADU IZOLACYJNEGO PRESZPAN – MIESZANINA 98,3% ESTRU SYNTETYCZNEGO I 1,7% OLEJU MINERALNEGO W WYBRANYCH TEMPERATURACH
Str. 149,
[PDF]

Krzysztof Łowczowski
SYMULACJA ZJAWISK ZIEMNOZWARCIOWYCH W SIECI SN UZIEMIONEJ PRZEZ UKŁAD RÓWNOLEGŁY
Str. 157,
[PDF]

Krzysztof Łowczowski, Bogdan Staszak, Józef Lorenc
POPRAWA SKUTECZNOŚCI DZIAŁANIA ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH TYPU YY0 WSPIERANYCH FUNKCJAMI ADAPTACYJNYMI
Str. 169,
[PDF]

Ryszard Porada, Adam Gólczyński
BADANIA SPRZĘGU ENERGOELEKTRONICZNEGO Z SIECIĄ ELEKTROENERGETYCZNĄ
Str. 179,
[PDF]

Ryszard Porada
ENERGOELEKTRONICZNE ŹRÓDŁO PRĄDU W UKŁADACH AKTYWNEJ KOMPENSACJI RÓWNOLEGŁEJ
Str. 191,
[PDF]

Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska, Przemysław Krawczyk
PRODUKCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ PRZEZ SYSTEM FOTOWOLTAICZNY DACHOWY
Str. 203,
[PDF]

Kamil Lewandowski, Martyna Szydłowska, Dariusz Kurz
ANALIZA UZYSKU ENERGII Z FOTOWOLTAICZNYCH OGNIW BIFACJALNYCH. CZĘŚĆ 1 – BUDOWA I PARAMETRY OGNIW BIFACJALNYCH
Str. 215,
[PDF]

Dariusz Kurz, Martyna Szydłowska, Kamil Lewandowski
ANALIZA UZYSKU ENERGII Z FOTOWOLTAICZNYCH OGNIW BIFACJALNYCH . CZĘŚĆ 2 – BADANIA I MODEL OGNIW BIFACJALNYCH
Str. 225,
[PDF]

Artur Bugała, Karol Bednarek
ANALIZA PRACY SIECIOWYCH INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM OPROGRAMOWANIA SYMULACYJNEGO
Str. 235,
[PDF]

Łukasz Nagi, Michał Kozioł
TECHNOLOGIE MAGAZYNOWANIA ENERGII STOSOWANE W INSTALACJACH ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
Str. 245,
[PDF]

Michał Kozioł, Łukasz Nagi
WPŁYW ZMIAN WARUNKÓW PRACY PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA WYDAJNOŚĆ SYSTEMU PV
Str. 255,
[PDF]

Mariusz Świderski
ANALIZA SYSTEMU PV Z ROZPROSZONYMI OGNIWAMI SOLARNYMI
Str. 267,
[PDF]

Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska
SYSTEM TRYBRIDS NA GRANITE ISLAND
Str. 279,
[PDF]

Cezary Jędryczka, Jacek Prościak
POLOWO ZORIENTOWANE ALGORYTMY REGULACJI MOCY DWUSTRONNIE ZASILANEGO GENERATORA INDUKCYJNEGO NAPĘDZANEGO TURBINĄ WIATROWĄ
Str. 291,
[PDF]

Andrzej Tomczewski, Tomasz Jarmuda, Damian Głuchy
SYMULACJA PRACY HYBRYDOWEGO UKŁADU ZASILANIA TYPU SOLARNO–WIATROWEGO Z ELEKTROCHEMICZNYM MAGAZYNEM ENERGII
Str. 305,
[PDF]

Grzegorz Twardosz, Władysław Opydo, Kazimierz Bieliński
CZAS ROZWOJU PODSTAWOWYCH ZJAWISK FIZYCZNYCH W MECHANIZMACH INICJOWANIA PRZESKOKU ELEKTRYCZNEGO W PRÓŻNI
Str. 319,
[PDF]

Marcin Maleska, Maciej Lalik, Maciej Zdanowski
BADANIA PODSTAWOWYCH WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH I ELEKTRYCZNYCH ESTRU MIDEL 7131
Str. 331,
[PDF]