Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523030
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2018
Numer:   95
Do pobrania:

Janusz Zarębski, Joanna Szelągowska
POMIARY I OBLICZENIA POJEMNOŚCI TRANZYSTORÓW MOCY BJT I SJT WYKONANYCH Z WĘGLIKA KRZEMU
Str. 9,
[PDF]

Michał Krystkowiak, Łukasz Ciepliński
MODEL SYMULACYJNY I EKSPERYMENTALNY ZASILACZA UPS Z MOŻLIWOŚCIĄ AKTYWNEJ KOMPENSACJI RÓWNOLEGŁEJ
Str. 19,
[PDF]

Łukasz Ciepliński
JEDNOFAZOWY SILNIK BLDC 300VDC
Str. 27,
[PDF]

Paweł Kardaś, Jakub Pęksiński
RADIOODBIORNIK RDS NA MIKROKONTROLERZE AVR ATMEGA88, W OPARCIU O UKŁAD RDA5807M
Str. 35,
[PDF]

Jakub Pęksiński, Grzegorz Mikołajczak, Paweł Kardaś
BUDOWA ODBIORNIKA RADIOWEGO FM Z WYKORZYSTANIEM GNU RADIO NA UKŁADZIE RTL283U+R820T SDR
Str. 45,
[PDF]

Miroslav Pavelek, Branislav Bobrucky, Matej Mrazik, Pavel Pavlasek
DESIGN AND VERIFICATION OF THE CHIP THERMAL MODEL: THE ASSESSMENT OF A POWER MODULES RESISTANCE TO HIGH CURRENT PEAKS
Str. 57,
[PDF]

Damian Bisewski, Kamil Bargieł
OCENA DOKŁADNOŚCI FIRMOWEGO MAKROMODELU TRANZYSTORA SiC-JFET
Str. 67,
[PDF]

Karol Nowak
MIKROPROCESOROWY STEROWNIK TYRYSTOROWY
Str. 77,
[PDF]

Ires Iskender, Halil Kavak, Amir Jahi
CONDUCTED EMI PERFORMANCE COMPARISON OF SI AND SIC MOSFETS IN A CCM BOOST PFC CONVERTER FOR MIL-STD-461F CE102
Str. 87,
[PDF]

Łukasz Kosicki, Stanisław Mikulski
KOMPUTEROWE STANOWISKO DO POMIARU CHARAKTERYSTYK FILTRÓW ANALOGOWYCH
Str. 95,
[PDF]

Michał Gajdzica, Jurij Warecki
STUDY OF TRANSIENTS IN MULTIPLE POWER FILTER CIRCUIT COMPRISING C-TYPE FILTER
Str. 105,
[PDF]

Adrian Nocoń, Stefan Paszek, Piotr Pruski
WPŁYW WARTOŚCI WYBRANYCH PARAMETRÓW MODELI ELEMENTÓW SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO NA PRZEBIEGI W NIESYMETRYCZNYCH STANACH PRACY
Str. 117,
[PDF]

Krzysztof Wróbel, Krzysztof Tomczewski, Śliwiński Artur
WPŁYW PARAMETRÓW UZWOJEŃ NA CHARAKTERYSTYKI PRZEŁĄCZALNEGO GENERATORA RELUKTANCYJNEGO
Str. 129,
[PDF]

Milena Kurzawa, Dorota Stachowiak
ANALIZA STANÓW PRACY AKTUATORA WYKONANEGO ZE STOPU NI-TI PRACUJĄCEGO W UKŁADZIE SZEREGOWYM ZE SPRĘŻYNĄ STALOWĄ
Str. 141,
[PDF]

Daniel Jancarczyk
BADANIA I ANALIZA SYGNAŁÓW INFRADŹWIĘKOWYCH EMITOWANYCH PRACĄ TRANSFORMATORÓW ELEKTROENERGETYCZNYCH
Str. 153,
[PDF]

Kamil Lewandowski
ZASADY POPRAWNEGO WYKONYWANIA POMIARÓW TRANSFORMATORÓW ENERGETYCZNYCH PRZY UŻYCIU METODY SFRA
Str. 163,
[PDF]

Marcin Kulik, Rafał Gabor
ELEKTROMAGNETYCZNY NIELINIOWY PRZETWORNIK ENERGII DRGAŃ MECHANICZNYCH ZE SPRĘŻYNĄ MAGNETYCZNĄ
Str. 175,
[PDF]

Marcin Nowak, Tomasz Hałas, Stanisław Rawicki
BADANIE SKŁADOWYCH PRĄDÓW I MOMENTU W CELU WYKRYWANIA ZŁOŻONYCH USZKODZEŃ TRÓJFAZOWEJ MASZYNY INDUKCYJNEJ
Str. 187,
[PDF]

Rafał Gabor, Marcin Kowol
PRZEŁĄCZALNY SILNIK RELUKTANCYJNY O ZMIENIONEJ GEOMETRII STOJANA
Str. 199,
[PDF]

Maciej Kozak
APPLICATION OF SELF-EXCITED SYNCHRONOUS GENERATOR WITH INVERTER AS DC GRID VOLTAGE SOURCE
Str. 209,
[PDF]

Adam Borchert
ANALIZA PRZEBIEGÓW MOCY CHWILOWEJ SILNIKA INDUKCYJNEGO Z USZKODZONYMI PRĘTAMI KLATKI WIRNIKA Z WYKORZYSTANIEM PAKIETU MATLAB/SIMULINK
Str. 221,
[PDF]

Wiesław Łyskawiński, Damian Grześko, Wojciech Szeląg
ANALIZA PRACY UKŁADU CHŁODZĄCO-GRZEWCZEGO Z OGNIWEM PELTIERA
Str. 231,
[PDF]

Krzysztof Dziarski
SZACOWANIE WARTOŚCI TEMPERATURY ZŁĄCZA PÓŁPRZEWODNIKOWEGO NA PODSTAWIE WARTOŚCI TEMPERATURY WYPROWADZENIA DIODY
Str. 243,
[PDF]

Robert Pietracho, Leszek Kasprzyk
POJAZDY ELEKTRYCZNE, A STRATY MOCY W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ
Str. 255,
[PDF]

Arkadiusz Dobrzycki, Jarosław Jajczyk, Michał Filipiak
EKONOMIKA STOSOWANIA BEZPRZEWODOWEGO ZASILANIA W POJAZDACH OSOBOWYCH I AUTOBUSACH ELEKTRYCZNYCH
Str. 267,
[PDF]

Maciej Czyżak, Robert Smyk, Jerzy Buriak, Cezary Liwak
SYSTEM ZDALNEGO MONITOROWANIA WNĘTRZA POJAZDU NA URZĄDZENIA MOBILNE Z SYSTEMEM ANDROID
Str. 277,
[PDF]

Franciszek Sidorski, Michał Pikuła, Adam Piotrowski, Michał Sierszyński
AUTOBUSY NAPĘDZANE SILNIKIEM ELEKTRYCZNYM W ZEROEMISYJNYM TRANSPORCIE PUBLICZNYM
Str. 287,
[PDF]

Bartosz Trybus, Kazimierz Kuryło, Bartosz Pawłowicz, Mateusz Salach
APPLICATION OF RFID TECHNOLOGY AND CLOUD COMPUTING IN CAR PARK MANAGEMENT SYSTEM
Str. 299,
[PDF]

Damian Głuchy, Damian Burzyński, Maksymilian Godek
WPŁYW TEMPERATURY NA PARAMETRY PROCESU ŁADOWANIA Z WYKORZYSTANIEM TECHNOLOGII QUICK CHARGE ORAZ TRWAŁOŚĆ OGNIW LITOWO-JONOWYCH
Str. 309,
[PDF]

Wojciech Lorkiewicz, Jarosław Jajczyk
STANOWISKO TESTOWE SYSTEMU MULTIPLEKSOWEGO AUTOBUSÓW MIEJSKICH
Str. 321,
[PDF]