Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523031
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2019
Numer:   97
Do pobrania:

Kazimierz Jakubiuk, Mirosław Wołoszyn, Daniel Kowalak, Mikołaj Nowak
ANALIZA REZONANSOWEGO UKŁADU EMISJI IMPULSÓW POLA ELEKTROMAGNETYCZNEGO
Str. 7,
[PDF]

Krzysztof Stawicki, Andrzej Brykalski, Konrad Dudziak
ULEPSZONA METODA MOMENTÓW VS. FUNKCJE PAKIETU OBLICZENIOWEGO MATLAB SYSTEM IDENTIFICATION TOOLBOX W ZAKRESIE ESTYMACJI PARAMETRÓW PROSTYCH MODELI DYNAMICZNYCH W NIESTACJONARNYCH ZAGADNIENIACH WIROPRĄDOWYCH
Str. 17,
[PDF]

Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak
ASYMETRIA POLA MAGNETYCZNEGO EKRANOWANEGO TRÓJFAZOWEGO JEDNOBIEGUNOWEGO PŁASKIEGO TORU WIELKOPRĄDOWEGO
Str. 29,
[PDF]

Agnieszka Choroszucho, Jacek Maciej Stankiewicz
USING FDTD METHOD TO THE ANALYSIS OF ELECTRIC FIELD INTENSITY INSIDE COMPLEX BUILDING CONSTRUCTIONS
Str. 39,
[PDF]

Krzysztof Król, Wojciech Machczyński, Krzysztof Budnik, Jan Szymenderski
REDUKCJA NATĘŻENIA POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNEJ LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ
Str. 49,
[PDF]

Piotr Kuwałek
PROBLEM „PRZECIEKU WIDMA” W PROCESIE OCENY JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Str. 63,
[PDF]

Dorota Bugała, Artur Bugała
ODPORNOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ NA ELEKTROMAGNETYCZNE ZABURZENIA UDAROWE
Str. 75,
[PDF]

Łukasz Putz, Ryszard Nawrowski
BADANIA I ANALIZA WYBRANYCH LAMP LED Z GWINTEM E27 W ZAKRESIE GENEROWANIA ODKSZTAŁCEŃ HARMONICZNYCH
Str. 87,
[PDF]

Marek Szymczak, Marian Pasko
ANALIZA HYBRYDOWYCH FILTRÓW EMI DLA WYSOKIEGO POZIOMU ZABURZEŃ PRZEWODZONYCH GENEROWANYCH PRZEZ FALOWNIK
Str. 97,
[PDF]

Tadeusz Kaczorek
INVARIANT PROPERTIES OF POSITIVE LINEAR ELECTRICAL CIRCUITS
Str. 109,
[PDF]

Kazimierz Jakubiuk, Mirosław Wołoszyn, Daniel Kowalak, Mikołaj Nowak
OPTYMALIZACJA PARAMETRÓW OBCIĄŻENIA GENERATORA MAGNETOKUMULACYJNEGO
Str. 125,
[PDF]

Anna Piwowar, Agnieszka Jakubowska-Ciszek
COMPARATIVE ANALYSIS OF DYNAMIC PROPERTIES OF PARAMETRIC AND FRACTIONAL-ORDER FILTERS
Str. 133,
[PDF]

Piotr Frączak
ANALIZA OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH LINIOWYCH W PROGRAMACH MATHCAD I PSPICE W ASPEKCIE TWIERDZEŃ O WZAJEMNOŚCI
Str. 143,
[PDF]

Ewa Piotrowska
ANALYSIS OF FRACTIONAL ELECTRICAL CIRCUIT WITH SINUSOIDAL INPUT SIGNAL USING CAPUTO AND CONFORMABLE DERIVATIVE DEFINITIONS
Str. 155,
[PDF]

Agnieszka Jakubowska-Ciszek, Janusz Walczak
METHOD OF IDENTIFICATION OF EQUIVALENT PARAMETERS OF THE FRACTIONAL-ORDER TRANSFORMER
Str. 169,
[PDF]

Jacek Michalski, Piotr Kozierski, Joanna Ziętkiewicz
THE NEW APPROACH TO HYBRID KALMAN FILTERING, BASED ON THE CHANGED ORDER OF FILTERS FOR STATE ESTIMATION OF DYNAMICAL SYSTEMS
Str. 181,
[PDF]

Grzegorz Żegliński, Jakub Pęksiński, Grzegorz Mikołajczak
ESTYMACJA SNR PRZY UŻYCIU FILTRÓW CYFROWYCH DLA ŁĄCZY ŚWIATŁOWODOWYCH
Str. 191,
[PDF]

Marcin Sowa, Agnieszka Jakubowska-Ciszek
DAQ-BASED MEASUREMENTS AND STUDY OF SUPERCAPACITOR FREQUENCY CHARACTERISTICS
Str. 203,
[PDF]

Andrzej Lange
WPŁYW PRACY NOWOCZESNYCH URZĄDZEŃ DOMOWEGO UŻYTKU NA PARAMETRY OKREŚLAJĄCE JAKOŚĆ ENERGII ELEKTRYCZNEJ ORAZ WARUNKI EKSPLOATACJI INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ
Str. 215,
[PDF]