Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523032
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2019
Numer:   98
Do pobrania:

Stefan Paszek, Piotr Pruski
PORÓWNANIE PRZEBIEGÓW W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM W NIESYMETRYCZNYCH STANACH PRACY PRZY UWZGLĘDNIENIU RÓŻNYCH MODELI GENERATORÓW SYNCHRONICZNYCH
Str. 7,
[PDF]

Agata Orłowska
GENERACJA ROZPROSZONA A NIEZAWODNOŚĆ
Str. 19,
[PDF]

Klara Sereja
FUNKCJONOWANIE INSTALACJI PROSUMENCKICH W SIECI NISKIEGO NAPIĘCIA – UJĘCIE PROBABILISTYCZNE
Str. 31,
[PDF]

Robert Jędrychowski, Klara Sereja
MECHANIZMY KOMUNIKACJI MOŻLIWE DO WYKORZYSTANIA W STEROWANIU PRACĄ SIECI NN
Str. 41,
[PDF]

Hubert Morańda, Kamil Lewandowski
ANALIZA MOŻLIWOŚCI WYKRYWANIA MIEJSCA ZWARCIA ZWOJOWEGO W TRANSFORMATORZE ENERGETYCZNYM NA PODSTAWIE JEGO ODPOWIEDZI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ (SFRA)
Str. 53,
[PDF]

Michał Gajdzica, Jurij Warecki
MODELING TRANSIENTS IN MV RESONANTLY GROUNDED INDUSTRIAL GRID DURING SINGLE LINE TO GROUND FAULTS
Str. 65,
[PDF]

Maciej Kozak
ANALYSIS OF ELECTRICAL NON-ISOLATED LOAD SHARING SYSTEMS OPERATION WITH USE OF THE AUCTIONEERING DIODES
Str. 77,
[PDF]

Hubert Morańda, Kamil Lewandowski
ANALIZA ODPOWIEDZI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ (SFRA) TRANSFORMATORA ENERGETYCZNEGO O MOCY 25 MVA PO WYSTĄPIENIU ZWARCIA ZWOJOWEGO
Str. 89,
[PDF]

Robert Smyk, Maciej Czyżak
SCALED RESIDUE REVERSE CONVERTER FOR SIGNED NUMBERS WITH LOW COST MODULI BASE
Str. 101,
[PDF]

Łukasz Majka, Maciej Klimas
ENHANCING THE POSSIBILITIES IN VISUALISATION OF THE FERRORESONANCE PHENOMENON
Str. 115,
[PDF]

Grażyna Frydrychowicz-Jastrzębska
OPTYMALIZACJA WSPÓŁPRACY BATERII SŁONECZNEJ I SILNIKA PRĄDU STAŁEGO
Str. 125,
[PDF]

Sławomir Sowa
SPOSOBY POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIOWYCH W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Str. 137,
[PDF]

Franciszek Sidorski
MOŻLIWOŚCI WSPÓŁPRACY HYBRYDOWEGO SYSTEMU WYTWÓRCZEGO ZE STACJĄ ŁADOWANIA AUTOBUSU ELEKTRYCZNEGO
Str. 149,
[PDF]

Michał Filipiak, Arkadiusz Dobrzycki, Jarosław Jajczyk
WPŁYW STANU NAŁADOWANIA BATERII NA ZASIĘG POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH W TRAKCIE EKSPLOATACJI
Str. 159,
[PDF]

Jarosław Jajczyk, Kamil Słomczyński
ROWER ELEKTRYCZNY Z DEDYKOWANYM AKUMULATOREM
Str. 171,
[PDF]

Maciej Zdanowski
MEASUREMENTS OF PHYSICOCHEMICAL AND ELECTRICAL PROPERTIES OF INSULATING LIQUIDS
Str. 181,
[PDF]

Piotr Przybyłek, Mateusz Cybulski
WPŁYW OBECNOŚCI GAZÓW W OLEJU MINERALNYM NA ZDOLNOŚĆ SIT MOLEKULARNYCH DO SORPCJI WODY
Str. 195,
[PDF]

Władysław Opydo, Kazimierz Bieliński, Arkadiusz Dobrzycki, Grzegorz Twardosz
ROLA MIKROCZĄSTEK METALICZNYCH W WYTWARZANIU MIKROOSTRZY NA POWIERZCHNIACH ELEKTROD WYSOKONAPIĘCIOWYCH PRÓŻNIOWYCH UKŁADÓW IZOLACYJNYCH
Str. 207,
[PDF]