Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523033
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2019
Numer:   100
Do pobrania:

Eugeniusz Kornatowski
POMIAR I REJESTRACJA DRGAŃ POWIERZCHNI KADZI TRANSFORMATORA ENERGETYCZNEGO
Str. 7,
[PDF]

Waldemar Jęśko, Piotr Kuwałek
BEZPRZEWODOWA SIECIOWA KARTA POMIAROWA
Str. 19,
[PDF]

Krzysztof Dziarski
POMIAR CZASU USTALENIA TEMPERATURY PŁYTKI WZORCOWEJ
Str. 29,
[PDF]

Krzysztof Dziarski, Arkadiusz Hulewicz, Zbigniew Krawiecki
TERMOWIZYJNE OBSERWACJE MAŁYCH ELEMENTÓW
Str. 39,
[PDF]

Zbigniew Krawiecki, Bartłomiej Jędrych, Arkadiusz Hulewicz, Krzysztof Dziarski
KOMPUTEROWE STANOWISKO POMIAROWE Z UKŁADEM RLD DO POZYSKIWANIA SYGNAŁU ELEKTROMIOGRAFICZNEGO
Str. 51,
[PDF]

Stanisław Szczesny, Anna Golijanek-Jędrzejczyk, Dariusz Świsulski
INFLUENCE OF WRONGLY ASSUMED PROBABILITY DISTRIBUTION ON THE UNCERTAINTY OF RESISTANCE MEASUREMENT BY TECHNICAL METHOD
Str. 63,
[PDF]

Tomasz Kraszewski, Joanna Kolańska-Płuska, Bernard Baron
ZASTOSOWANIE METOD NIEJAWNYCH RUNGEGO-KUTTY DO ROZWIĄZYWANIA RÓWNAŃ RÓŻNICZKOWYCH SZTYWNYCH MODELU TRANSFORMATORA JEDNOFAZOWEGO W STANIE BIEGU JAŁOWEGO
Str. 75,
[PDF]

Krzysztof Siwek, Estera Kot
ALGORYTM SEGMENTACJI OBRAZÓW CT I PET DO IDENTYFIKACJI I WYZNACZANIA OBJĘTOŚCI GLEJAKA MÓZGU
Str. 87,
[PDF]

Paweł Kowalski, Robert Smyk
WYKRYWANIE PRZEWODÓW NAPOWIETRZNYCH W OBRAZIE CYFROWYM W CZASIE RZECZYWISTYM Z UŻYCIEM FPGA
Str. 99,
[PDF]

Jakub Pęksiński, Grzegorz Mikołajczak, Janusz Kowalski
ZASTOSOWANIE METOD NUMERYCZNYCH W PROJEKTOWANIU GÓRNOPRZEPUSTOWYCH FILTRÓW CYFROWYCH 2D
Str. 111,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski, Dariusz Ruciński
ALGORYTM EWOLUCYJNY INSPIROWANY INFORMATYKĄ KWANTOWĄ DO POPRAWY PARAMETRÓW MODELU NEURALNEGO WYZNACZANIA CEN NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NOTOWANYCH NA RDN
Str. 121,
[PDF]

Łukasz Knypiński, Lech Nowak
ZASTOSOWANIE ALGORYTMU SZARYCH WILKÓW DO ROZWIĄZANIA ZADAŃ OPTYMALIZACJI URZĄDZEŃ ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Str. 136,
[PDF]

Rafał Szczepański, Tomasz Tarczewski, Lech M. Grzesiak
EFFICIENCY ANALYSIS OF PARALLEL COMPUTING APPLIED TO AUTO-TUNING OF STATE FEEDBACK SPEED CONTROLLER FOR PMSM DRIVE
Str. 145,
[PDF]

Cezary Jędryczka, Jecek Zawadzki
ANALIZA I OPTYMALIZACJA ZGRZEWÓW ULTRADŹWIĘKOWYCH PRZEWODÓW MIEDZIANYCH Z WYKORZYSTANIEM LOGIKI ROZMYTEJ
Str. 157,
[PDF]

Konrad Górny, Wojciech Pietrowski, Sebastian Kuroczycki
APPLICATION OF DEEP NEURAL NETWORK IN A MOBILE APPLICATION FOR CLASSIFYING FAILURES OF AN INDUCTION MOTOR
Str. 167,
[PDF]

Waldemar Jęśko
APLIKACJA SIECIOWA DO WIZUALIZACJI DANYCH POMIAROWYCH W CZASIE RZECZYWISTYM
Str. 177,
[PDF]

Pavel Pavlasek, Anna Simonova, Dusan Koniar, Libor Hargas, Pavol Spanik, Andrea Prandova, Viera Pavlaskowa
VIRTUAL EDUCATION ENVIRONMENT: THE SUPPORT OF STUDENTS CREATIVITY, FLEXIBILITY, ACTIVITY
Str. 187,
[PDF]

Karol Bednarek, Artur Bugała, Natalia Budzińska, Mateusz Wielogórski
STANOWISKA DO BADAŃ I PREZENTACJI FUNKCJONOWANIA CZUJNIKÓW PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ ORAZ POŁOŻEŃ LINIOWYCH I KĄTOWYCH
Str. 199,
[PDF]