Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523037
   

 

Nazwa:   Academic Jaournals Poznan University of Technology
Rok:   2012
Numer:   70
Do pobrania:

Marek Wancerz, Piotr Kacejko
Minimalizacja strat mocy czynnej w sieci przemysłowej - wybrane aspekty problematyki obliczeniowej
Str. 9,
[PDF]

Bogdan Staszak, Józef Lorenc, Jacek Handke, Andrzej Kwapisz
Ocena algorytmów zabezpieczeń admitancyjnych linii średnich napięć
Str. 17,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski
Identyfikacja i interpretacja rozwoju systemu elektroenergetycznego. Część I - Model TH
Str. 25,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski
Identyfikacja i interpretacja rozwoju systemu elektroenergetycznego. Część II - Model SS
Str. 33,
[PDF]

Radosław Szczerbowski
Modelowanie układów technologicznych elektrowni jądrowych
Str. 43,
[PDF]

Ryszard Frąckowiak, Tomasz Gałan
Charakterystyczne cechy krzywych obciążenia odbiorców zaliczanych do gospodarstw domowych
Str. 51,
[PDF]

Justyna Michalak
Badanie wpływu czynników inwestycyjnych, eksploatacyjnych i finansowych na opłacalność ekonomiczną inwestycji energetycznych
Str. 59,
[PDF]

Daniel Kucharski, Marcin Wesołowski, Ryszard Niedbała, Jacek Hauser
Modelowanie obciążalności długotrwałej kabli w przepustach
Str. 67,
[PDF]

Ryszard Frąckowiak, Piotr Piechocki
Wartości czasu trwania zwarcia w sieci elektroenergetycznej najwyższych napięć w świetle badań symulacyjnych
Str. 74,
[PDF]

Sebastian Kula
Interconnect elements propagation quantities in PIC
Str. 83,
[PDF]

Ryszard Batura, Bartłomiej Kreczmer, Andrzej Książkiewicz, Jerzy Janiszewski
Zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu elektrycznych sieci zasilających i instalacji niskiego napięcia
Str. 91,
[PDF]

Jerzy Janiszewski, Andrzej Książkiewicz, Ryszard Batura
Influence of short-circuit AC currents on electrical contact resistance of low voltage relays
Str. 99,
[PDF]

Ryszard Batura, Andrzej Książkiewicz, Jerzy Janiszewski
Wykorzystanie techniki cyfrowej do doboru oraz określenia tendencji rozwojowej wyłączników i rozłączników niskiego napięcia
Str. 105,
[PDF]

Władysław Opydo, Sebastian Zakrzewski
Wpływ podwójnej warstwy dielektrycznej na powierzchniach elektrod na wytrzymałość elektryczną powietrza i sześciofluorku siarki
Str. 113,
[PDF]

Radosław Kołacński, Grzegorz Twardosz, Marek Paluszczak
Stacja transformatorowa półpodziemna typu BST-PP 20/630
Str. 121,
[PDF]

Zbigniew Stein, Ryszard Nawrowski, Maria Zielińska
Próba ilościowego przedstawienia wpływu charakterystycznych parametrów transformatorów rozdzielczych na moc bierną i straty mocy w sieciach niskiego napięcia
Str. 127,
[PDF]

Janusz Brożek, Wojciech Bąchorek
Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci promieniowych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji
Str. 135,
[PDF]

Grzegorz Malinowski
Wykorzystanie systemu PD Smart do porównania wyładowań niezupełnych w oleju mineralnym i estrze syntetycznym
Str. 143,
[PDF]

Wojciech Bąchorek, Janusz Brożek
Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalnej lokalizacji łączników w sieci rozdzielczej średniego napięcia
Str. 151,
[PDF]

Volodymir Konoval, Oleksij Skrypnik, Andrij Kozovyi
Load flow calculation and analysis
Str. 159,
[PDF]

Almabrok Abdoalhade Emhemed
Comparison between cogeneration and separate production of heat and electricity
Str. 167,
[PDF]

Krzysztof Pytel, Kazimierz Jaracz
Analiza możliwości wykorzystania wybranych hybrydowych układów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych
Str. 173,
[PDF]

Grażyna Jastrzębska, Artur Bugała
The influence of parameters of spatial orientation of a solar power receiver on energetic gain
Str. 181,
[PDF]

Artur Bugała, Grażyna Jastrzębska
Management of an intelligent building
Str. 189,
[PDF]

Tomasz Jarmuda
Dwustanowe sterowanie ogrzewaniem w zautomatyzowanym "Budynku inteligentnym" na przykładzie symulacji8 komputerowych w programie LOGO! Soft Comfort V6.0
Str. 197,
[PDF]

Robert Wróblewski
Modelowanie układów elektrociepłowni gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy
Str. 209,
[PDF]

Adam Tomaszuk
Simulation of high-efficiency interleaved step-up DC-DC converter with coupled inductors to use in renewable energy system
Str. 217,
[PDF]

Robert Jędrychowski
Systemy akwizycji danych dla małych źródeł wytwórczych
Str. 225,
[PDF]

Grzegorz Trzmiel, Damian Głuchy
Laboratoryjne badania autonomicznego systemu fotowoltaicznego
Str. 229,
[PDF]

Przemysław Włodarski
Approximated self-similar process for generation of ICT traffic
Str. 233,
[PDF]

Adam Gulczyński
Sterowanie małej elektrowni wiatrowej na maksimum mocy czynnej
Str. 241,
[PDF]

Marek Paluszczak, Grzegorz Twardosz, Radosław Kołacński, Daniel Klejna
Kompensacja mocy biernej w elektrowniach wiatrowych z maszynami indukcyjnymi
Str. 249,
[PDF]

Andrzej Tomczewski
Dobór turbin wiatrowych do pracy w ustalonej lokalizacji geograficznej z zastosowaniem algorytmu optymalizacji
Str. 257,
[PDF]

Dariusz Kurz, Łukasz Kasperowicz
Zwiększenie efektywności turbiny savoniusa pracującej w systemie hybrydowym w wyniku zastosowania kurtyn
Str. 267,
[PDF]

Bartosz Ceran
Badania modelowe ogniw słonecznych
Str. 277,
[PDF]

Bartosz Ceran
Badania modelowe ogniw paliwowych typu PEM
Str. 285,
[PDF]

Konrad Domke, Joanna Ratajczak
Model cieplny ogniw PV i kolektorów
Str. 291,
[PDF]