Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523036
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2014
Numer:   77
Do pobrania:

Tadeusz Kaczorek
Regularity, pointwise completeness and pointwise generacy
Str. 9,
[PDF]

Kazimierz Jakubiuk, Mirosław Wołoszyn
Zaburzenia słabego pola magnetycznego przez zanieczyszczone magnetycznie tworzywa sztuczne
Str. 29,
[PDF]

Frantisek Mach, Pavel Karban, Ivo Dolezel
Higher-order model of electromagnetic valve for control of liquid flow
Str. 39,
[PDF]

Pavel Karban, Jindrich Jansa, Karel Slobodnik, Ivo Dolezel
Cross-correlation technique for revealing defects in pulsed eddy current defectoscopy
Str. 47,
[PDF]

Mikołaj Busłowicz
Analiza trójelementowego obwodu memrystorowego niecałkowitego rzędu
Str. 55,
[PDF]

Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak, Paweł Jabłoński
Pole magnetyczne rurowego osłoniętego przewodu fazowego
Str. 63,
[PDF]

Tomasz Szczegielniak, Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Paweł Jabłoński
Pole magnetyczne rurowego osłoniętego przewodu fazowego
Str. 71,
[PDF]

Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak
Analiza gęstości prądów w nieosłoniętym trójfazowym torze wielkoprądowym
Str. 79,
[PDF]

Krzysztof Budnik, Wojciech Machczyński
Electromotive force induced a loop conductor under a power line conductor
Str. 85,
[PDF]

Janusz Walczak, Agnieszka Jakubowska
Analysis of the parallel resonance circuit with supercapacitor
Str. 93,
[PDF]

Wojciech Lipiński, Jakub Pęksiński
Prezentacja zjawiska Gibasa w teorii sygnałów
Str. 101,
[PDF]

Piotr Frączak
Koncepcja „stycznikowa” tworzenia modeli perkolacji w programach PSPICE i MATHCAD
Str. 107,
[PDF]

Mariusz Borkowski
Zastosowanie bezpośredniej metody Trefftza-Herrery w zagadnieniu szacowania macierzy pojemności wzajemnych układu przewodników
Str. 115,
[PDF]

Mirosław Wciślik, Tomasz Kwaśniewski
Analiza obwodowa sprzężeń magnetycznych między zwojem kołowym i cewką spiralną
Str. 123,
[PDF]

Marcin Sowa, Dorota Typańska
Pre-assembly of FEM n-th order triangular elements
Str. 133,
[PDF]

Dorota Typańska, Marcin Sowa
Comparison of time-stepping methods for transient magnetic field computations in COMSOL Multiphysics
Str. 141,
[PDF]

Piotr Mynarek, Marcin Kowol
Metoda homogenizacji uzwojeń stojana maszyn elektrycznych
Str. 149,
[PDF]

Wiesław Łyskawiński, Mariusz Barański, Paweł Idziak
Analiza porównawcza stanów pracy silników indukcyjnego
Str. 155,
[PDF]

Wiktor Hudy, Kazimierz Jaracz
Analiza wpływu operatora mutacji postępowej w ewolucyjnej metodzie optymalizacji parametrycznej układu sterowania polowo-zorientowanego z silnikiem indukcyjnym małej mocy
Str. 165,
[PDF]

Krzysztof Wróbel, Krzysztof Tomczewski
Badania symulacyjne napędu z przełączalnym silnikiem reluktancyjnym ze zmodyfikowanym układem zasilania C-dump
Str. 171,
[PDF]

Dominik Wojtaszczyk
Prądnica tarczowa z poprzecznym strumieniem
Str. 177,
[PDF]

Kamil Klimkowski, Mateusz Dybkowski
Wpływ uszkodzenia wybranych czujników pomiarowych na pracę napędu indukcyjnego sterowanego metodą wektorową
Str. 185,
[PDF]

Kamil Klimkowski, Mateusz Dybkowski
Analiza wektorowego układu napędowego z silnikiem indukcyjnym odpornego na uszkodzenia wybranych czujników pomiarowych
Str. 193,
[PDF]

Rafał M. Wojciechowski, Milena Kurzawa
Projekt stanowiska laboratoryjnego do wizualizacji przebiegów siły elektromotorycznej transformacji
Str. 201,
[PDF]

Stefan Brock, Maciej Gniadek
Robust input shaping for two-mass system with variable parameters
Str. 209,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski, Piotr Lewandowski
Systemowy algorytm ewolucyjny do poprawy parametrów robota przemysłowego PR-02
Str. 217,
[PDF]