Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523044
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2014
Numer:   78
Do pobrania:

Radosław Szczerbowski
Modelowanie systemów energetycznych
Str. 9,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski
Modele rozwoju Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w ujęciu teorii sterowania i systemów
Str. 17,
[PDF]

Wojciech Bąchorek, Janusz Brożek
Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego w rekonfiguracji sieci dystrybucyjnej
Str. 27,
[PDF]

Janusz Brożek, Wojciech Bąchorek
Optymalizacja struktur elektroenergetycznych sieci promieniowych
Str. 35,
[PDF]

Jarosław M. Szymańda
Identyfikacja propagacji zaburzeń w sieciach elektroenergetycznych
Str. 43,
[PDF]

Stefan Paszek, Piotr Pruski
Obliczenia elektromechanicznych wartości własnych na podstawie analizy różnych przebiegów zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym
Str. 51,
[PDF]

Andrzej Książkiewicz
Let-through energy of miniature circuit breaker in function of phase angle of short-circuit current
Str. 59,
[PDF]

Andrzej Książkiewicz, Jerzy Janiszewski
Electrical contact temperature change after short-circuit current
Str. 65,
[PDF]

Piotr Miller, Marek Wancerz
Wykorzystanie baz danych w aplikacji realizującej obliczanie nastawień zabezpieczeń pól średniego napięcia
Str. 71,
[PDF]

Ryszard Frąckowiak, Piotr Piechocki
Wartości czasu trwania zwarcia podczas zakłóceń w rozdzielniach najwyższych napięć w świetle badań symulacyjnych
Str. 81,
[PDF]

Zbigniew Stein, Ryszard Nawrowski, Maria Zielińska
Analiza wartości napięć wyjściowych transformatorów SN/nn
Str. 89,
[PDF]

Bartosz Olejnik
Alternatywne metody pomiaru średniego napięcia
Str. 97,
[PDF]

Zbigniew Stein, Ryszard Nawrowski, Maria Zielińska
Analiza wpływu harmonicznych w napięciu na straty mocy w linii NN zasilającej silnik indukcyjny z kompensacją mocy biernej przy zastosowaniu kondensatorów
Str. 105,
[PDF]

Artur Adamowicz
Wykorzystanie elektrycznych schematów zastępczych próbek izolacji celulozowo-olejowej do symulacji charakterystyk napięcia powrotnego
Str. 113,
[PDF]

Marek Lepich
Analiza charakterystyk czasowych prądu depolaryzacji próbek izolacji aramidowo-olejowej pod kątem oceny wpływu stopnia ich zestarzenia
Str. 121,
[PDF]

Łukasz Nagi, Piotr Schneider
Wykorzystanie środowiska MATLAB do tworzenia aplikacji i symulacji wspomagających badania nad wyładowaniami niezupełnymi
Str. 129,
[PDF]

Grzegorz Dombek, Zbigniew Nadolny, Piotr Przybyłek
Właściwości cieplne nanocieczy elektroizolacyjnych w aspekcie ich wykorzystania w układzie izolacyjnym transformatorów energetycznych
Str. 135,
[PDF]

Grzegorz Malinowski, Krzysztof Siodła
Porównanie programów Maxwell oraz FEMM do symulacji rozkładu natężenia pola elektrycznego
Str. 143,
[PDF]

Piotr Frączak
Prąd upływnościowy powierzchniowy izolatora ceramicznego podczas eksploatacji w ujęciu teorii perkolacji
Str. 149,
[PDF]

Krzysztof Siodła, Filip Polak, Wojciech Sikorski
Lokalizacja źródeł wyładowań niezupełnych przy użyciu matrycy przetworników
Str. 157,
[PDF]

Andrzej Książkiewicz, Jerzy Janiszewski
Badania modelowe rezystancji zestykowej łączników próżniowych
Str. 167,
[PDF]

Władysław Opydo, Zdzisław Juszczyk
Wpływ rodzaju materiału elektrod, temperatury i gęstości sześciofluorku siarki na jego wytrzymałość elektryczną
Str. 175,
[PDF]

Arkadiusz Dobrzycki
Wpływ wyposażenia komputerowego na parametry energii elektrycznej w przedsiębiorstwach
Str. 185,
[PDF]

Jarosław Jajczyk, Marcin Felinczak
Mikroprocesorowy analizator widma harmonicznych w sieciach niskiego napięcia
Str. 193,
[PDF]

Ryszard Porada, Adam Gulczyński
Sterowanie energoelektronicznym źródłem napięcia z zastosowaniem regulatorów ułamkowych
Str. 201,
[PDF]

Ryszard Porada
Model częstotliwościowy układów energoelektronicznych
Str. 209,
[PDF]

Seweryn Mazurkiewicz, Janusz Walczak
Analiza właściwości filtru parametrycznego I rzędu
Str. 217,
[PDF]

Rafał Stępień
Wykorzystanie pakietu testów statystycznych NIST STS 2.1.1 do testowania sekwencji generatorów DLFSR
Str. 225,
[PDF]

Adam Tomaszuk
Microcontroller based step-up DC-DC converter driver with MPPT algorithm implementation
Str. 233,
[PDF]

Mikołaj Książkiewicz
Badania symulacyjne prostownika półsterowanego
Str. 241,
[PDF]

Mikołaj Książkiewicz
Badania symulacyjne stabilizatora prądu
Str. 247,
[PDF]

Karol Bednarek
Poziom niezawodności a wzrost obciążalności systemów zasilania gwarantowanego (UPS)
Str. 255,
[PDF]