Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523046
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2014
Numer:   79
Do pobrania:

Krystian Szymczak, Anna Cysewska-Sobusiak
Zastosowanie ultradźwięków w inżynierii biomedycznej
Str. 9,
[PDF]

Zbigniew Krawiecki, Dariusz Gloger
Wirtualny przyrząd pomiarowy do rejestracji sygnału dźwiękowego
Str. 17,
[PDF]

Marcin Jukiewicz
Wykorzystanie maszyny wektorów nośnych oraz liniowej analizy dyskryminacyjnej jako klasyfikatorów cech w interfejsach mózg-komputer
Str. 25,
[PDF]

Krzysztof Matwiejczyk, Jarosław Jajczyk
Diagnostyka magistrali CAN w pojazdach
Str. 31,
[PDF]

Leszek Kasprzyk, Piotr Bakalarek
Przepływowy podgrzewacz paliwa dla pojazdów z silnikiem Diesla
Str. 41,
[PDF]

Grażyna Jastrzębska, Artur Bugała
Bilans ekonomiczny pracy układów nadążnych w fotowoltaice dla lokalnych warunków miejskich
Str. 47,
[PDF]

Artur Bugała, Grażyna Jastrzębska
Bilans energetyczny układów nadążnych w fotowoltaice dla lokalnych warunków miejskich – część I
Str. 55,
[PDF]

Artur Bugała, Grażyna Jastrzębska
Bilans energetyczny układów nadążnych w fotowoltaice dla lokalnych warunków miejskich – część II
Str. 63,
[PDF]

Grażyna Jastrzębska, Artur Bugała
Układy fotowoltaiczne współpracujące z koncentratorami
Str. 71,
[PDF]

Robert Jędrychowski
System kontroli pracy małych źródeł energii elektrycznej w sieciach inteligentnych oparty na sterownikach PLC
Str. 79,
[PDF]

Marta Kolasa, Rafał Długosz
Koncepcja zastosowania sztucznych sieci neuronowych do lokalizacji elementów powodujących pogorszenie jakości energii elektrycznej
Str. 87,
[PDF]

Adam Tomaszuk
Simulation of high-efficiency interleaved step-up DC-DC boost-flyback converter to use in photovoltaic system
Str. 97,
[PDF]

Justyna Michalak
Ryzyko w projektach inwestycyjnych energetyki odnawialnej
Str. 105,
[PDF]

Dariusz Kurz, Alicja Głów
Sposoby ochrony instalacji fotowoltaicznych przed następstwami zacienień
Str. 113,
[PDF]

Andrzej Tomczewski, Tomasz Jeżyk
Krótkoterminowe prognozowanie zużycia energii elektrycznej
Str. 121,
[PDF]

Tomasz Jarmuda, Andrzej Tomczewski, Ryszard Nawrowski
Koncepcja optymalizacji struktury hybrydowej elektrowni solarno-wiatrowej
Str. 131,
[PDF]

Ryszard Nawrowski, Tomasz Jarmuda
Projekt hybrydowej elektrowni słoneczno-wiatrowej
Str. 141,
[PDF]

Grzegorz Trzmiel, Dariusz Kurz, Damian Głuchy
Aspekty projektowania i eksploatacji systemów przeciwpożarowych w obiektach przemysłowych
Str. 149,
[PDF]

Bartosz Ceran, Paul A. Bernstein
Application PEM fuel cells in distributed generation
Str. 157,
[PDF]

Dariusz Kurz, Grzegorz Trzmiel, Damian Głuchy
Badania efektywności pracy fotodachówek umieszczonych na różnych podłożach dachowych
Str. 165,
[PDF]

Damian Głuchy, Grzegorz Trzmiel, Dariusz Kurz
Photovoltaic thermal as a hybrid form of obtaining energy from solar radiation
Str. 175,
[PDF]

Jacek Majcher, Marek Horyński
Zdalny nadzór nad inteligentnym budynkiem
Str. 181,
[PDF]

Grzegorz Twardosz, Marek Paluszczak, Alicja Twardosz
Rozwój systemów pomiarowych w inteligentnych sieciach elektroenergetycznych
Str. 189,
[PDF]

Michał Filipiak
Analiza wybranych układów umożliwiających bezprzewodowy przesył energii elektrycznej
Str. 197,
[PDF]

Krzysztof Wandachowicz
Optymalizacja kształtu odbłyśnika z wykorzystaniem różnych postaci funkcji celu
Str. 205,
[PDF]

Małgorzata Zalesińska
Analiza warunków wykonywania badań wydolności wzrokowej kierowców z zastosowaniem symulatora jazdy
Str. 215,
[PDF]

Piotr Kiedrowski
Zastosowanie protokołu hot potato w sterowaniu oświetleniem drogowym – analiza właściwości ruchowych w oparciu o teorię grafów
Str. 227,
[PDF]

Małgorzata Górczewska, Sandra Mroczkowska
Iluminacja współczesnych obiektów architektonicznych na przykładzie Collegium Novum w Poznaniu
Str. 239,
[PDF]

Sandra Mroczkowska, Tomasz Stankowiak
Badania ogólnodostępnych zamienników lamp ciemniowych
Str. 245,
[PDF]

Sławomir Kordowiak, Janusz Gondek, Krzysztof Ratyński
Cyfrowe programowalne sterowniki hybrydowe dla diod LED
Str. 253,
[PDF]

Łukasz Putz
Optimization analyze of the LED lighting installation for a quality of electrical energy
Str. 261,
[PDF]

Marcin Wesołowski, Ryszard Niedbała, Jacek Hauser
Wyznaczanie dyfuzyjności cieplnej przy wykorzystaniu kamery termowizyjnej
Str. 269,
[PDF]

Michał Gajdzica, Jurij Warecki
Analiza procesów zachodzących podczas załączania transformatora pieca łukowego zasilanego z układu z filtrami wyższych harmonicznych
Str. 279,
[PDF]