Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523008
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2014
Numer:   80
Do pobrania:

Janusz Zarębski, Katarzyna Górecka, Krzysztof Górecki
Analiza wpływu nieliniowości modelu termicznego tranzystora MOS mocy na charakterystyki przetwornicy boost
Str. 9,
[PDF]

Krystian Nowakowski, Michał Jakubowski, Krzysztof Zawirski
Rozmyty regulator prędkości obrotowej odporny na zmiany bezwładności
Str. 19,
[PDF]

Michał Krystkowiak, Adam Gulczyński
Budowa oraz algorytm sterowania przekształtnika energoelektrycznego zaimplementowanego w niekonwencjonalnym systemie mini elektrowni wodnej dedykowanej dla jednostek jachtowych
Str. 27,
[PDF]

Maciej Fajfer
Symulacja stanów pracy układu elektrycznego z wykorzystaniem sumulatora opartego na procesorze sygnałowym
Str. 35,
[PDF]

Krzysztof Król
Bezprzewodowy pomiar temperatury przy wykorzystaniu modułów radiowych
Str. 47,
[PDF]

Jan Szymenderski
Odbiornik radiowy sterowany komputerowo
Str. 55,
[PDF]

Mahmoud A. Shaktour
Design of low power low voltage bulk driven operational transconductance amplifier (BD-OTA)
Str. 63,
[PDF]

Abdella S. Abdelrahman, Hussam D. Abdulla, Vaclav Snasel
Using singular value decomposition (SVD) as a solution for search result clustering
Str. 71,
[PDF]

Wojciech Twardosz, Grzegorz Twardosz, Marek Paluszczak, Alicja Twardosz
Techniczne aspekty wdrażania inteligentnych systemów pomiarowych
Str. 79,
[PDF]

Adam Krupa
Simulation studies of flyback DC/DC converter with active clamp circuit
Str. 85,
[PDF]

Adam Krupa
Simulation studies of half-bridge isolated DC/DC boost converter
Str. 93,
[PDF]

Piotr Kardasz
Algorytm redukcji zakłóceń quasistacjonarnych w zabytkowych nagraniach dźwięku
Str. 101,
[PDF]

Piotr Kardasz
Wykorzystanie zakłóceń quasistacjonarnych w celu redukcji nierównomierności przesuwu taśmy w nagraniach dźwięku na nośnikach magnetycznych
Str. 109,
[PDF]

Tomasz Wawrzyniak, Ryszard Nawrowski
Zastosowanie przetwornicy buck-boost w układzie zapłonowym CDI
Str. 115,
[PDF]

Jan Szymenderski
Komputerowe przetwarzanie sygnałów radiowych
Str. 121,
[PDF]

Michał Szymaczek, Sławomir Iskierka
Problemy wielokryterialne w zarządzaniu programami informatycznymi
Str. 131,
[PDF]

Wojciech Pietrowski, Mateusz Szymaniak
Wizualizacja 3D struktury sztucznej sieci neuronowej z wykorzystaniem OpenGL
Str. 137,
[PDF]

Maciej Czyżak, Robert Smyk
On configuration of residue scaling process in pipelined Radix-4 MQRNS FFT processor
Str. 145,
[PDF]

Maciej Czyżak, Robert Smyk
FPGA realization of an improved alpha max plus beta min algorithm
Str. 151,
[PDF]

Stanisław Mikulski
Stanowisko laboratoryjne do cyfrowego przetwarzania sygnałów z wykorzystaniem środowiska MATLAB oraz platformy programistycznej .NET
Str. 161,
[PDF]

Piotr Kozierski, Marcin Lis, Andrzej Królikowski
Implementation of fast uniform random number generation on FPGA
Str. 167,
[PDF]

Sebastian Kula
1-D equivalent circuit for RF MEMS capacitive switch
Str. 175,
[PDF]

Kamil Wyrąbkiewicz, Lech M. Grzesiak, Tomasz Tarczewski
Artifical potential fields algorithm for Mars rover path planning in an unknown environment
Str. 183,
[PDF]

Stanisław Płaczek
Selected problem of structure optimization for artificial neural networks with forward connections
Str. 191,
[PDF]

Grzegorz Mikołajczak, Janusz Kowalski, Jakub Pęksiński
Modyfikacje algorytmu uśredniania wykładniczego do usuwania zakłócenia addytywnego
Str. 199,
[PDF]

Jakub Pęksiński, Grzegorz Mikołajczak
Estymacja poziomu zakłócenia w szeregach czasowych przy pomocy filtru medianowego
Str. 205,
[PDF]

Grzegorz Mikołajczak, Jakub Pęksiński
Prezentacja modulacji AM w programie MATHCAD
Str. 211,
[PDF]

Jakub Pęksiński, Grzegorz Mikołajczak
Zastosowanie wybranych miar jakości oceny obrazów cyfrowych w daktyloskopii
Str. 217,
[PDF]

Stanisław Płaczek
Dekompozycja hierarchicznej struktury sztucznej sieci neuronowej i algorytm koordynacji
Str. 223,
[PDF]

Łukasz Niewiara, Tomasz Tarczewski, Lech M. Grzesiak
Neural network based adaptive state feedback controller for inverter with voltage matching circuit
Str. 231,
[PDF]

Assaid O. Sharoun
Voice over IP and network convergence
Str. 239,
[PDF]

Andrzej Rybarczyk, Karol Józefowicz, Erwin Garbarczyk
Technologia drukarki 3D na zajęciach laboratoryjnych
Str. 245,
[PDF]

Bogdan Fabiański
Sterownik drukarki trójwymiarowej z obsługą nowych technologii
Str. 253,
[PDF]