Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523012
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2015
Numer:   81
Do pobrania:

Tadeusz Kaczorek
Positive and stable time-varying continous-time linear systems and electrical circuits
Str. 11,
[PDF]

Ivo Dolezel, Karel Leubner, Radim Laga
Model of magnetic gun with respecting eddy currents
Str. 21,
[PDF]

Szymon Banaszak, Konstanty M. Gawrylczyk
Impact of other windings on frequency response of power transformers
Str. 31,
[PDF]

Joanna Kolańska-Płuska, Bernard Baron
Zastosowanie metody ESDIRK (Kennedy-Carpenter) do badania stanów nieustalonych w linii długiej
Str. 39,
[PDF]

Mateusz Flis, Kazimierz Jakubiuk, Mirosław Wołoszyn
Analiza rozkładu pola magnetycznego w kadłubie okrętu z cewkami układu demagnetyzacyjnego
Str. 49,
[PDF]

Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak, Paweł Jabłoński
Wyznaczanie pola magnetycznego w nieekranowanym trójfazowym czteroprzewodowym torze wielkopądowym o szynach prostokątnych
Str. 55,
[PDF]

Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak, Dariusz Kusiak
Analiza strat mocy w trójfazowych torach wielkoprądowych
Str. 63,
[PDF]

Janusz Walczak, Agnieszka Jakubowska
Analysis of the transient state in a circuit with supercapacitor
Str. 71,
[PDF]

Rafał M. Wojciechowski, Milena Kurzawa
Analiza zjawisk elektromagnetycznych w układzie bezprzewodowego przesyłu energii
Str. 79,
[PDF]

Mikołaj Książkiewicz
Optymalizacja wartości pola magnetycznego w pobliżu linii napowietrznej z wykorzystaniem algorytmu genetycznego
Str. 87,
[PDF]

Dorota Typańska, Wojciech Machczyński
Electromagnetic compatibility of smart installations
Str. 95,
[PDF]

Maciej Fajfer
Analiza stabilności symulacji układu elektrycznego w czasie rzeczywistym
Str. 101,
[PDF]

Krzysztof Król
Komputerowe projektowanie i obliczanie rezystancji uziomów w strefach zagrożonych wybuchem
Str. 113,
[PDF]

Piotr Frączak
Program obliczeniowy w zapisie macierzowym ujmujący model elektryczny perkolacji
Str. 119,
[PDF]

Jarosław Jajczyk, Robert Kamiński
Wykorzystanie oprogramowania CAD do trójwymiarowej wizualizacji elementów elektrowni wiatrowej
Str. 127,
[PDF]

Tomasz Jarmuda
Modelowanie struktury systemu fotowoltaicznego i symulacja efektów rozproszonego zacienienia w środowisku MATLAB&SIMULINK
Str. 135,
[PDF]

Grażyna Jastrzębska, Paweł Janczak
Instalacje fotowoltaiczne małej mocy
Str. 145,
[PDF]

Grażyna Jastrzębska, Artur Bugała
Pozycjonowanie modułu fotowoltaicznego w jednoosiowym układzie nadążnym
Str. 153,
[PDF]

Grzegorz Trzmiel, Paweł Janczak
Charakterystyka instalacji fotowoltaicznych małej mocy w aspekcie ekonomicznym
Str. 161,
[PDF]

Grzegorz Trzmiel, Damian Głuchy, Dariusz Kurz
Kryteria doboru modyłu fotowoltaicznego do mikroinstalacji
Str. 169,
[PDF]

Grzegorz Twardosz, Wojciech Twardosz
Hybrydowy system zasilania w energię elektryczną domków rekreacyjnych
Str. 177,
[PDF]

Dariusz Kurz, Damian Głuchy, Grzegorz Trzmiel
Instalacja odgromowa i ogniczniki przepięć w instalacjach fotowoltaicznych
Str. 183,
[PDF]

Jan Szymenderski, Dorota Typańska
Management of hybrid renewable energy source in smart building
Str. 191,
[PDF]

Michał Harasimczuk
Sterownik wtryskiwaczy paliwa dla silników o zapłonie iskrowym z bezpośrednim
Str. 197,
[PDF]

Jacek Janiszewski
Diagnostyka pojazdów użytkowych w stacji kontroli pojazdów
Str. 205,
[PDF]

Grażyna Jastrzębska, Artur Bugała
Wybrane nowoczesne rozwiązania akumulatorów w pojazdach
Str. 213,
[PDF]

Alicja Twardosz, Grzegorz Twardosz, Marek Paluszczak
Inteligentne systemy pomiarowe w Smart Grid
Str. 221,
[PDF]