Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523018
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2013
Numer:   73
Do pobrania:

Tadeusz Kaczorek
Comparison of approximation methods of positive stable continuous-time linear systems by positive stable discrete-time systems
Str. 9,
[PDF]

Ivo Dolezel, Vaclav Kotlan, Bohus Ulrych
Proposal of induction shrinkFIT between disk and shaft
Str. 21,
[PDF]

Vaclav Starman, Jan Kacerovsky, Jindrich Jansa, Pavel Karban, Ivo Dolezel
Comparison of efficiency of electrostatic micro-actuators for precise positioning
Str. 29,
[PDF]

Mikołaj Busłowicz
Analiza dynamiki prostego obwodu elektrycznego niecałkowitego rzędu z memrystorem
Str. 35,
[PDF]

Jan Purczyński
Aproksymacja quasijednostajna
Str. 43,
[PDF]

Jan Purczyński, Grzegorz Mikołajczak, Jakub Pęksiński
Wyznaczanie transmitancji z wykorzystaniem odpowiedzi skokowej w obecności zakłóceń
Str. 51,
[PDF]

Seweryn Mazurkiewicz, Janusz Walczak
Modele losowe rezystancji i indukcyjności
Str. 57,
[PDF]

Janusz Walczak, Rafał Stępień
Analiza właściwości statystycznych sygnałów pseudolosowych generatorów zbudowanych na rejestrach przesuwnych
Str. 65,
[PDF]

Konrad Skowronek
Dyssypacja energii w rzeczywistym źródle napięcia obciążonym losowo
Str. 71,
[PDF]

Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak, Dariusz Kusiak
Wpływ grubości ekranu na całkowite pole magnetyczne dwuprzewodowego bifilarnego toru wielkoprądowego. Część I - Obszar zewnętrzny ekranu
Str. 79,
[PDF]

Dariusz Kusiak, Zygmunt Piątek, Tomasz Szczegielniak
Wpływ grubości ekranu na całkowite pole magnetyczne dwuprzewodowego bifilarnego toru wielkoprądowego. Część II - Ekran i obszar wewnętrzny ekranu
Str. 85,
[PDF]

Tomasz Szczegielniak, Zygmunt Piątek, Dariusz Kusiak
Straty mocy w ekranach trójfazowego jednobiegunowego toru wielkoprądowego
Str. 91,
[PDF]

Wiesław Tarczyński
Wpływ otoczenia na warunki lokalizacji uszkodzenia ekranu linii współosiowej
Str. 99,
[PDF]

Szymon Banaszak, Konstanty M. Gawrylczyk
RLC - models for computer modeling of transformers' windings frequency response
Str. 107,
[PDF]

Mirosław Wołoszyn, Kazimierz Jakubiuk
Detekcja obiektu ferromagnetycznego z zastosowaniem magnetometrów skalarnych
Str. 115,
[PDF]

Kazimierz Jakubiuk, Mirosław Wołoszyn
Zestaw bezprzewodowych czujników magnetycznych do detekcji i identyfikacji pojazdów ferromagnetycznych
Str. 123,
[PDF]

Kazimierz Jakubiuk, Mirosław Wołoszyn, Paweł Zimny
Masking of ferromagnetic elliptical shell in transverse magnetic field
Str. 131,
[PDF]

Krzysztof Budnik, Wojciech Machczyński
Power line magnetic field mitigation using a passive loop conductor
Str. 137,
[PDF]

Adam Młyński
Analiza rozkładu pola magnetycznego wewnątrz obiektu ferromagnetycznego
Str. 147,
[PDF]

Lukas Koudela, Pavel Karban, Jindrich Jansa
Numerical modeling of transient acoustic field using finite element methods
Str. 155,
[PDF]

Konrad Domke, Tomasz Stankowiak
Iluminacja obiektów sakralnych - tradycyjne lampy wyładowcze vs lampy ledowe
Str. 161,
[PDF]

Przemysław Skrzypczak, Małgorzata Górczewska, Sandra Mroczkowska
Badanie wpływu barwy światła w oświetleniu drogowym na rozpoznawalność przeszkód
Str. 165,
[PDF]

Andrzej Tomczewski
Efektywność modyfikacji algorytmu genetycznego w optymalizacji złożonych systemów oświetlenia elektrycznego
Str. 173,
[PDF]

Krzysztof Wandachowicz
Wielokryterialna optymalizacja kształtu odbłyśnika
Str. 183,
[PDF]

Joanna Ratajczak, Grzegorz Wiczyński, Konrad Domke
Badanie i analiza wypadkowego rozkładu widmowego promieniowania lamp halogenowych i ksenonowych
Str. 193,
[PDF]

Konrad Domke, Grzegorz Wiczyński, Joanna Ratajczak
Stanowisko do pomiaru rozkładu widmowego promieniowania lamp ksenonowych
Str. 201,
[PDF]

Małgorzata Zalesińska
Badania pilotażowe wpływu reklam elektronicznych na wydolność wzrokową kierowców w warunkach laboratoryjnych z wykorzystaniem symulatora pojazdu
Str. 209,
[PDF]

Sławomir Kordowiak, Janusz Gondek, Tadeusz Habdank-Wojewódzki
Energooszczędne moduły do zasilania LED-owych liniowych źródeł światła
Str. 219,
[PDF]

Jarosław M. Szymańda
Wyznaczniki organizacji studenckich zespołów projektowo-badawczych a kształcenie problemowe
Str. 227,
[PDF]

Piotr Lech
Wirtualne środowisko badawcze realizujące zadania sieci komputerowej
Str. 235,
[PDF]

Wojciech Lipiński
Dydaktyczna prezentacja próbkowania sygnałów okresowych
Str. 243,
[PDF]