Skip Navigation Links
Strona główna/Home
Rada Naukowa/Scientific Council
Redakcja/Editorial office
Dla Autorów/For Authors
Recenzenci/Reviews
Wyszukaj/Search
Archiwum/Archives
Kontakt/Contact
Prenumerata/Subscription

Jesteś gościem nr:
523020
   

 

Nazwa:   Academic Journals Poznan University of Technology
Rok:   2013
Numer:   74
Do pobrania:

Jerzy Tchórzewski
Paradygmaty rozwojowe w modelach systemu elektroenergetycznego. Część 1. Metamodele rozwoju
Str. 9,
[PDF]

Jerzy Tchórzewski, Marcin Hołowienko
Paradygmaty rozwojowe w modelach systemu elektroenergetycznego. Część 2. Komparatystyka metod identyfikacji
Str. 17,
[PDF]

Justyna Michalak
Wpływ elektrowni jądrowych na środowisko
Str. 27,
[PDF]

Karol Bednarek
Kompensacja mocy biernej i praca hybrydowa w systemach zasilania gwarantowanego (UPS)
Str. 33,
[PDF]

Robert Jędrychowski, Michał Wydra
Organizacja wymian danych z wykorzystaniem łączy LAN w obiektach elektroenergetycznych
Str. 43,
[PDF]

Damian Głuchy, Michał Filipiak
Kierunek rozwoju energetyki:Polska, Unia Europejska, Świat
Str. 51,
[PDF]

Łukasz Dzierżanowski, Michał Tomaszewski
Zastosowanie map cyfrowych w analizie awaryjności linii przesyłowych
Str. 59,
[PDF]

Robert Wróblewski
Kaskadowe układy obiegów cieplnych w mikrokogeneracji
Str. 69,
[PDF]

Ryszard Frąckowiak, Piotr Piechocki
Wpływ parametrów rozdzielni na dobór wartości czasu trwania zwarcia na liniach przesyłowych do obliczania skutków dynamicznych
Str. 79,
[PDF]

Rafał Gasz
Identification of objects based on metric images as an effective diagnostic tool used in power engineering
Str. 87,
[PDF]

Bartosz Olejnik
Wybrane funkcje zabezpieczeniowe sterownika polowego
Str. 95,
[PDF]

Sławomir Cieślik
Model matematyczny zagregowanego elementu układu elektrycznego w cyfrowych symulatorach pracujących w czasie rzeczywistym
Str. 103,
[PDF]

Zbigniew Stein, Ryszard Nawrowski, Maria Zielińska
Analiza wpływu przekraczania dopuszczalnych wartości współczynnika mocy w sieci NN na pracę systemu elektroenergetycznego
Str. 111,
[PDF]

Arkadiusz Dobrzycki
Analiza parametrów energii elektryczej w przedsiębiorstwie produkcyjnym branży aluminiowej
Str. 119,
[PDF]

Piotr Miller, Marek Wancerz
Problematyka wyznaczania i ewidencji parametrów linii WN z wykorzystaniem baz danych
Str. 127,
[PDF]

Andrzej Książkiewicz, Ryszard Batura
Thermal and electrodynamic characteristics of electrical contacts in steady state
Str. 137,
[PDF]

Robert Wróblewski
Wpływ zastosowania dwóch obwodów grzewczych o różnych temperaturach czynnika na efektywność energetyczną wykorzystania paliwa
Str. 143,
[PDF]

Grzegorz Dombek, Zbigniew Nadolny, Piotr Przybyłek
Porównanie estrów naturalnych i olejów mineralnych w aspekcie wykorzystania w transformatorach energetycznych wysokich napięć
Str. 151,
[PDF]

Grzegorz Dombek, Zbigniew Nadolny
Autorski układ do pomiaru przewodności cieplnej właściwej cieczy elektroizolacyjnych
Str. 159,
[PDF]

Łukasz Nagi, Piotr Schneider
Wykorzystanie środowiska MATLAB w analizie promieniowania jonizującego wynikającego z wyładowań niezupełnych
Str. 167,
[PDF]

Filip Polak, Wojciech Sikorski
Wspomagana komputerowo lokalizacja wyładowań niezupełnych w transformatorze energetycznym
Str. 170,
[PDF]

Władysław Opydo, Jerzy Stawicki
Analiza porównawcza próżni i sześciofluorku siarki jako izolacji wysokiego napięcia
Str. 181,
[PDF]

Dorota Typańska, Łukasz Putz
Szpitalny system przywoławczy jako przykład inteligentnej instalacji
Str. 187,
[PDF]

Grzegorz Trzmiel, Damian Głuchy, Dariusz Kurz
Zdecentralizowane źródła generacyjne w mikrosieci
Str. 195,
[PDF]

Bartosz Ceran
Ogniwa paliwowe w generacji rozproszonej
Str. 203,
[PDF]

Marek Szmechta, Tadeusz Szczyrba, Tomasz Boczar
System monitorowania elektrowni wiatrowych z wykorzystaniem technologii webowych
Str. 211,
[PDF]

Tomasz Boczar, Marek Szmechta, Tadeusz Szczyrba
Analiza porównawcza możliwości systemów SCADA w wersji off-line i on-line na przykładzie turbiny wiatrowej TACKE TW600
Str. 219,
[PDF]

Michał Filipiak, Damian Głuchy
Analiza wybranych układów w technice bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej
Str. 227,
[PDF]

Radosław Szczerbowski
Analiza energetyczna i ekonomiczna możliwości wykorzystania fotowoltaiki w systemach energetycznych
Str. 237,
[PDF]

Jarosław M. Szymańda, Jacek Rezmer
Telemetria parametrów badawczego systemu fotowoltaicznego w Politechnice Wrocławskiej
Str. 245,
[PDF]

Damian Głuchy, Grzegorz Trzmiel, Dariusz Kurz
Wpływ wiatru i śniegu na instalacje fotowoltaiczne w Polsce
Str. 253,
[PDF]

Grażyna Jastrzębska, Artur Bugała
Power and decorative solar facades
Str. 261,
[PDF]

Dariusz Kurz, Grzegorz Trzmiel, Damian Głuchy
Analiza wpływu losowych zanieczyszczeń na pracę modułu fotowoltaicznego
Str. 269,
[PDF]

Dariusz Kurz, Alicja Głów
Analiza opłacalności inwestowania w przydomowe instalacje fotowoltaiczne na przykładzie paneli i dachówek fotowoltaicznych
Str. 275,
[PDF]

Adam Tomaszuk
Photovoltaic DC-DC converter test system
Str. 283,
[PDF]

Artur Bugała, Grażyna Jastrzębska
External conditions using solar energy in photovoltaics
Str. 289,
[PDF]

Grzegorz Twardosz, Marek Paluszczak, Wojciech Twardosz
Monitorowanie parametrów pracy hybrydowego odnawialnego źródła energii elektrycznej
Str. 301,
[PDF]

Jan Kuraszkiewicz, Grzegorz Twardosz
Infrastruktura inteligentnego opomiarowania elementem Smart Grid
Str. 307,
[PDF]

Tomasz Jarmuda
Badanie termograficzne pomieszczenia z kominkiem opalanym biomasą w warunkach nieustalonych przebiegów temperatury
Str. 315,
[PDF]