Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej
Politechniki Poznańskiej
 


XXV Konferencja Naukowa

ZASTOSOWANIA KOMPUTERÓW
W ELEKTROTECHNICE


w kwietniu 2021 została odwołana

 
w zależności od sytuacji epidemicznej planowane jest jej zorganizowanie we wrześniu 2021

UWAGA:

Trwa nabór artykułów do publikacji w zeszytach naukowych Poznan University of Technology Academic Journals: Electrical Engineering
(zakładka ZGŁOSZENIE)
 
 Poznań